Vården måste rapportera riskpersonal

Sjukhus och andra vårdgivare bör bli skyldiga att anmäla anställda som kan befaras hota patientsäkerheten till Socialstyrelsen.

Det skriver hovrättsrådet Lars Lundgren, som i eftermiddag överlämnar Patientsäkerhetsutredningens slutbetänkande till regeringen.

Rapportskyldigheten ska gälla både anställda och tidigare anställda. Ur patientsäkerhetssynpunkt räcker det inte med att vårdgivaren ”gör sig av med problemet” genom att säga upp vederbörande, skriver utredaren.

Staten, som har tillsynsansvar och har utfärdat legitimation, måste få information om riskindivider för att kunna sätta in patientsäkerhetsfrämjande åtgärder.

Prövotid och handlingsplan

Utredningen föreslår en skärpt tillsyn över sådana yrkesutövare i form av prövotid i kombination med en handlingsplan, till exempel kompetensutveckling eller behandling, med risk för indragen legitimation om planen inte följs.

Men samtidigt måste betydligt större fokus riktas mot vårdgivarens ansvar för patientsäkerheten och patientsäkerhetsarbetet. Mot de vårdgivare som inte tar sitt vårdgivaransvar måste staten agera på ett kännbart sätt.

Ledningssystem värt namnet

För att upprätthålla allmänhetens förtroende för hälso- och sjukvården och tandvården bör statens tillsyn inriktas – förutom på att identifiera yrkesutövare som utgör ett reellt hot mot patientsäkerheten – på att kontrollera att vårdgivarna tar sitt ansvar för patientsäkerheten genom att ha ett ledningssystem för kvalitet och säkerhet värt namnet, skriver utredaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida