Vårdförbundet: Akutvårdsgarantin hotar vårdens kvalitet

Vårdförbundet: Akutvårdsgarantin hotar vårdens kvalitet
Sineva Ribeiro anser att sjukvårdens resurser dräneras av akudvårdsgarantin.

Vårdförbundets ordförande,Sineva Ribeiro, förkastar socialminister Göran Hägglunds akutvårdsgaranti. Den dränerar sjukvårdens resurser som går till att sköta småkrämpor, anser hon.

Den senaste veckan har akutvårdens problem uppmärksammats i bland annat Göteborg och i Skåne.

Ett försök på Sahlgrenska sjukhuset att nå målet att 90 procent av besökarna på akuten ska få vård inom en timme visar att det kostar flera miljoner kronor i produktionsbortfall.

Anledningen är att akuten tvingas ha en överbemanning – under 80 procent av dygnet, enligt sektionschef Maria Taube – för att klara målet.

– Vi kan inte sätta ut läkare en timme här och en timme där, utan de måste gå på pass som sträcker sig över dygnets mindre besökta timmar. Det är väldigt onödigt, säger Maria Taube.

Kan inte avvisa

Ett av de problem som ofta diskuteras är att många människor söker sig till akuten trots att de inte i egentlig mening är akut sjuka. Och även om personalen på akuten har möjlighet att hänvisa patienter med lättare krämpor till vårdcentralerna har de inte rätt att neka någon akutvård.

Chefen för Skånes universitetssjukhus, Bent Christensen, kallar fenomenet för McDonalds-effekten. Enligt honom står unga med smärre bekymmer för delar av den ökade patienttillströmningen till akutmottagningarna.

Problemet är enligt honom att ökad tillgång på vård leder till ökad efterfrågan på vård och att sjukvården har svårt att få patienter att söka sig till rätt vårdnivå.

Danmark säger stopp

Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, anser att socialminister Göran Hägglunds akutvårdsgaranti är en viktig orsak till att folk i allt större utsträckning söker sig till akuten. Hon menar att garantin leder till att slutenvårdens resurser dräneras eftersom de går åt till att sköta småkrämpor.

Som exempel på hur man kan få patienterna att söka rätt vårdnivå tar hon den danska akutsjukvården. Där har personalen rätt att avvisa patienter med lättare åkommor som tennisarmbåge eller förkylning.

– Där ska du i princip inte kunna gå eller stå för att få hjälp på akutmottagningen. Vi är inte där än i Sverige, säger Sineva Ribeiro.

Enligt henne är bristande tillgänglighet i primärvården en av de viktigaste orsakerna till de långa kötiderna på akuten. Till det kan läggas för få lediga sängplatser på vårdavdelningar och långa väntetider för akutröntgen.

Sineva Ribeiro propagerar för fler så kallade ”snabbspår”, där människor med allvarliga sjukdomstillstånd kan få effektiv vård utan att passera akuten.

Ambulansen viktig

Ambulansen är i det sammanhanget en spindel i nätet. Vårdförbundets ordförande hänvisar till forskning som visar att en extra timme per dygn av ambulanssjuksköterskorna tid i det akuta omhändertagandet av strokepatienter sparar upp till 19 timmar på akuten.

Ett annat exempel på snabbspår är projektet höftlinjen där patienten tas om hand i ambulansen, får nödvändig vård och förs direkt till röntgen utan att passera en överbelastad akutmottagning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida