Vårdförbundet tog initiativ till patientsäkerhetsdag

Vårdförbundet tog initiativ till patientsäkerhetsdag
Joanna Erlandsson och Susanne Melin, sjuksköterskor på Västeråsakuten, fick var sin rastknapp av Tina Javidi. Foto: Elisabet Forslind

Med Vårdförbundet som initiativtagare höll landstinget i Västmanland i dag sin första patientsäkerhetsdag med presentationer av förbättringsarbeten och seminarier för både personal och allmänhet.

Teamträning vid akutinsatser, arbetet med den nationella patientöversikten och projekt för att minska behovet av tvångsåtgärder i psykiatrin var några av de arbeten för att öka patientsäkerheten som presenterades på Centralsjukhuset i Västerås.

– Jag hoppas det här blir en tradition. Det var Vårdförbundet som drev på i patientsäkerhetsutskottet så att det här blev av när vi hade pengar kvar av statens bidrag för att stimulera patientsäkerhetsarbetet, sade chefläkare Margareta Enebom.

Få patienter

Även om dagen var avsedd både för personal och patienter, närstående och allmänhet låg fokus på personalen. Bara enstaka patienter verkade ha hittat vägen till den undanskymda ljusgård där de olika förbättringsarbetena presenterades.

Kanske var det inte heller så många medarbetare som hade kunnat ta sig tid att komma som arrangörerna hade hoppats på. De två väktarna i entrén som hade i uppgift att se till att det inte var för mycket folk i ljushallen stod sysslolösa.

– Folk har svårt att gå ifrån, konstaterade Vårdförbundets Tina Javidi, förtroendevald på Västeråsakuten, samtidigt som hon gav en rastknapp till kollegan Anna Arnell, som passat på att smita i väg från akuten en stund.

Sjöd av samtal

Men de som kom verkade desto mer intresserade. Det sjöd av samtal om de olika projekten och till Vårdförbundets monter kom en strid ström av medlemmar som ville diskutera rast och andra patientsäkerhetsfrågor.

– Det här är ett otroligt bra forum att nå ut med hur vi jobbar och jättespännande att ta del av andras arbeten, tyckte Angelika Sjödin, stationschef för ambulanssjukvården i Fagersta som tillsammans med Veronica Knutsson, stationschef i Sala beskrev hur de arbetar för att minska den kritiska tiden från stroke-debut till behandling.

Läkaren Patrik Fridblom hade kommit från Oxbackens vårdcentral för att lyssna på eftermiddagens seminarier för personal. Om patientförsäkringen, Senior alert och om avvikelserapportering. Han tyckte att montrarna kunde ha placerats lite mer centralt på sjukhuset.

Avskräckande med vakter

– Här i ljusgården står de lite undanskymt placerade och det verkar inte så professionellt uppställt. Och med två vakter i entrén kan det verka avskräckande för patienterna att gå in.

Chefssjuksköterskan Rose-Marie Fridholm har varit spindeln i nätet i gruppen som arbetat fram dagen. Hon sade att landstingets stora utmaning är att få patienterna mer delaktiga.

– Patienter och närstående är en viktig barriär för att vårdskador inte ska uppstå. När vi gör patientsäkerhetsronder märker vi att personalen ofta inte är medveten om när de involverar patienterna. I dag visar vi ett axplock av allt det patientsäkerhetsarbete vi gör och är stolta över och vi hoppas stimulera medarbetare att hämta inspiration av varandra till fler arbeten, sade hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida