Vårdpersonal måste blanda vaccinet själv

Vaccinet mot den nya influensan kommer i två separata flaskor. Den som vaccinerar ska själv blanda substanserna.

Om bara en månad ska den största massvaccinationen i Sveriges historia dra igång, men ännu återstår många frågetecken. Ett är hur vaccinet kommer att levereras, alltså om det är färdigblandat eller om vaccinatörerna ska göra det själva.

Enligt Hillar Kangro, medicinsk rådgivare vid leverantören GlaxoSmithKline AB, består vaccinet av två beståndsdelar. En flaska innehåller antigen och en flaska innehåller adjuvans, det vill säga hjälpämnen för att få bättre effekt. Vaccinatören drar upp den ena vätskan och sprutar in i den andra och blandar. Då får man tio vuxendoser som bör användas inom 24 timmar. Slutligen drar man upp 0,5 milliliter och ger patienten.

– Proceduren går ganska snabbt och liknar till exempel vissa barnvaccin. Vården är van vid en sådan här hantering, säger Hillar Kangro.

Han säger också att Socialstyrelsen kommer att gå ut med klara riktlinjer kring hur vaccinet ska ges i samband med att det levereras i månadsskiftet september/oktober.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida