Vässa den kliniska blicken

Bara fokus på rutiner ger inte säkrare vård. Vårdpersonal måste uppmuntras att våga lita på sin känsla av att något är onormalt, anser en holländsk professor i patientsäkerhet.

Det handlar om att hitta en balans, hävdar Cordula Wagner, nyligen installerad som professor vid det holländska institutet för hälsovårdsforskning, Nivel. Hon pekar på de till synes motsägelsefulla kraven: å ena sidan vill man att vårdpersonal ska arbeta efter rutiner och tillämpa direktiv, å andra sidan att de ska reagera på oväntade situationer, göra val och vidta åtgärder som ligger i patientens intresse.?

När nu så mycket fokus läggs på patientsäkerhet ser hon en möjlighet att ”fånga upp kvalitetsarbetet ur procedurträsket” och hon lägger mycket av ansvaret för det på utbildningarna. Cordula Wagner anser att det professionella kunnandet måste lyftas fram mer. ?

— Den kliniska blicken, känslan för om något är normalt eller onormalt, måste användas — inte tryckas ner, säger hon.?

Man måste också ge akt på att ökad specialisering och ny teknik inte bara leder till bättre och säkrare vård utan att det faktiskt också leder till det motsatta: med varje innovation ökar risken för skador som man inte har kunnat förutse. Med specialiseringen följer också starkare avgränsningar och mer inrutat tänkande. Just brister i sam­arbetet och kommunikationen mellan yrkesgrupper är en av de största farorna för patientsäkerheten.?

Även här skulle Cordula Wagner vilja se en ändring inom utbildningarna. Läkare och sjuksköterskor tränas inte i att tala så att de förstår varandra. ?

—Vi ser ofta att sjuksköterskor berättar om hur patienten ser ut och mår, medan läkarna vill veta mer om de vitala funktionerna. Det kan sjuksköterskan inte alltid ge, vilket gör att de måste ringa tillbaka senare, säger hon.

Sjuksköterskestudenter måste få lära sig att ge relevant, koncentrerad information om patienterna.?

— Som sjuksköterska är du den som bäst ser hur en patients tillstånd utvecklar sig. Men det är viktigt att träna på vilka signaler du måste plocka upp och diskutera med läkaren.?

Forskarna vid Nivel-institutet har provat kommunikationsverktyget SBAR bland sjuksköterskor. Det är ett kort som under ledorden: situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendationer ska göra det lättare att ordna information. Men några enkla lösningar verkar inte finnas:?

— Vid försöket framkom att det ibland finns en kultur som över huvud taget inte ger sjuksköterskan något utrymme för att berätta det hon vet. Läkarna måste lära sig att ge sjuksköterskor utrymme för att kort samman­fatta patientens situation, säger Cordula Wagner.

Artikeln är redigerad av Kicki Engström. Ursprungligen är den publicerad i den holländ­ska tidskriften för sjuksköterskor TvZ, 7/8 2010.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida