Västernorrland, Jämtland och Dalarna bästa länen på patientsäkerhetsarbete

Alla landsting lyfte sitt patientsäkerhetsarbete under 2011 och klarade tre av SKL:s fyra krav. Som belöning får de nu dela på 300 miljoner kronor. Tre landsiting klarade alla fyra kraven och får därför ytterligare 75 miljoner kronor att dela på.

14 november 2011

I samband med att den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari i år bestämde sig regeringen för att höja ambitionen för patientsäkerhetsarbetet. I en överenskommelse med SKL, Sveriges kommuner och landsting, sattes, förutom grundläggande krav, fyra kriterier upp för 2011 som landstingen måste leva upp till för att få del av särskilt avsatta pengar.

Totalt betalas 375 miljoner ut. Fördelningen av pengarna baseras på prestation och enligt en befolkningsnyckel. De fyra kriterierna som landstingen måste leva upp till för att få del av pengarna för 2011 var att:

  • Mäta patientsäkerhetskulturen på minst 25 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen.
  • Mäta följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler på minst 75 procent av alla avdelningar på alla sjukhus inom slutenvården.
  • Mäta förekomsten av trycksår på minst 50 procent av alla avdelningar på alla sjukhus.
  • Öka följsamheten till lokala behandlingsrekommendationer och minska sin antibiotikaförskrivning inom öppenvården med tio procent.

Samtliga landsting klarade av de tre första kraven vilket innebär att de tillsammans får dela på 300 miljoner kronor.

Dalarna, Västernorrland och Jämtland. klarade dessutom det fjärde kravet. De får dela på ytterligare 75 miljoner kronor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida