Ville inte riskera att föra smittan vidare

När sjuksköterskan fick veta att kvinnan hade diarré och kräktes lät hon bli att besöka henne. Hon lät i stället servicehusets undersköterskor ta hand om kvinnan.

Den 86-åriga kvinnan bodde på servicehus. Hon hade haft en hjärtinfarkt, led av angina pectoris, hypertyreos och hypertoni och var inte helt orienterad i tid och rum.

En tidig morgon insjuknade hon med kraftig diarré och blodblandade kräkningar. Nattsjuksköterskan kontaktade läkare som beslutade att hon skulle övervakas under dagen och att hon skulle få vätska teskedsvis om och när kräkningarna upphörde.

Dagsjuksköterskan lät två undersköterskor ta hand om kvinnan eftersom hon själv skulle göra flera hembesök och ansåg att det var stor risk att hon skulle smitta dem om hon besökte kvinnan. Hon informerade undersköterskorna om hygienrutiner och uppmanade dem att hålla henne underrättad.

Kvinnans besvär fortsatte på förmiddagen men vid lunchtid hade det lugnat sig, hon drack vatten och sjuksköterskan informerades. Patienten sov sedan vid två tillfällen då personalen tittade till henne på eftermiddagen men ringde sedan och ville ha vatten och en lugnande tablett. Sjuksköterskan kontaktades och gav klartecken.

Vid sextiden kom ett vårdbiträde in till kvinnan. Hon var då trött, matt och frös. Biträdet tyckte att hennes hudfärg var annorlunda och hämtade kvällssjuksköterskan som inte hade fått rapport om att patienten hade haft diarréer och kräkningar. Han kunde inte känna någon puls och ringde jourhavande läkare som beslutade att kvinnan skulle skickas till sjukhus. Vid midnatt avled patienten på sjukhuset, förmodligen i cirkulationskollaps till följd av uttorkning.

Socialstyrelsen anmälde dagsjuksköterskan till Ansvarsnämnden. Nämnden anser att sjuksköterskan själv borde ha besökt kvinnan eller åtminstone gett tydliga instruktioner om mätning av vätsketillförsel, urinmängder, puls och blodtryck.

Det är svårt att bedöma en patients tillstånd utan konkreta uppgifter och bara utifrån muntlig rapport, skriver nämnden i sin bedömning.

Sjuksköterskan har varken noterat något om kvinnans hälsotillstånd eller lämnat muntlig rapport till kvällssjuksköterskan. Nämnden ger henne därför en erinran. Beslutet har har vunnit laga kraft (hsan 2006/0015:b2).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida