Dataskyddsförordningen

Vårdfokus hantering av personuppgifter

I och med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) berättar vi nedan hur Vårdfokus hanterar dina personuppgifter.

Vill du veta mer om GDPR kan du klicka här för att läsa mer.

Observera att informationen nedan endast gäller om du prenumererar på Vårdfokus nyhetsbrev eller på tidningen (friexemplar eller betalprenumeration). Är du medlem i Vårdförbundet hanteras dina personuppgifter av Vårdförbundet. Har du frågor kring det kan du klicka här för att få mer information.

I övrigt faller Vårdfokus verksamhet under undantag för journalistiskt ändamål.

Hur hanterar Vårdfokus dina personuppgifter?

Du har rätt att utan kostnad begära att få dina personuppgifter raderade, begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag. Kontaktuppgifter för detta hittar du i faktarutan nedan.

Kontaktuppgifter

Har du frågor angående Vårdfokus hantering av dina personuppgifter?
E-post: info@vardfokus.se Telefon: 0771-420 420.

Vill du göra en begäran om utdrag ur våra register?
Det måste ske skriftligen och du kan skicka din begäran till Vårdfokus, Box 3207, 103 64 Stockholm.

Vårdförbundet med organisationsnummer 802001-5239 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi har om dig och den behandling som beskrivs.

Har du andra frågor kring integritet och personuppgifter som rör ditt medlemskap i Vårdförbundet så är du välkommen att kontakta Vårdförbundet.

Telefon: 0771-420 420
E-post: personuppgifter@vardforbundet.se
Postadress: Vårdförbundet, Box 3260, 103 65 Stockholm

För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev

Du som startar en prenumeration på Vårdfokus nyhetsbrev behöver uppge din e-postadress som då sparas i en lista. Den använder vi för att kunna skicka ut nyhetsbreven till dig. När du startar en prenumeration på nyhetsbrevet så accepterar du att finnas med i den listan. Din e-postadress sparas endast under den tid du har en pågående prenumeration.

Du kan när som helst själv radera din e-postadress från vår nyhetsbrevlista. Det kan du göra via en avregistreringslänk som finns längst ner i varje nyhetsbrev. Om du väljer att radera din e-postadress kommer den omedelbart försvinna från vårt register och du kommer inte längre få vårt nyhetsbrevsutskick.

För dig som prenumererar på tidningen

Du som beställer en prenumeration på Vårdfokus, och inte är medlem i Vårdförbundet, behöver uppge ditt namn, postadress, eventuell fakturaadress, person- eller organisationsnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter sparar vi i ett register endast för att kunna fakturera och skicka tidningen till dig. Vi gör även ett utskick när din prenumeration löpt ut för att fråga om du vill förnya din prenumeration. När du beställer en prenumeration accepterar du samtidigt att finnas med i vårt prenumerationsregister. Dina personuppgifter sparas endast under tiden som din prenumeration pågår.

Vårdfokus skickar även ut ett antal friexemplar av tidningen. Då har vi bedömt att det finns ett intresse både för mottagaren av tidningen och av oss av att få tidningen. De uppgifter som finns med i vårt register är namn, adress och eventuellt e-postadress.

Du kan när som helst välja att få dina personuppgifter raderade ur vårt register. Det gör du genom att kontakta Vårdfokus (prenumeration@vardfokus.se) och begära detta. I samband med det kommer din prenumeration på tidningen att avslutas.

Till Vårdfokus startsida