Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi og revmakirurgi. Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.

Vi har ledig stillinger som anestesisykepleier ved Anestesi- og Dagkirurgisk overvåkingsenhet.

Anestesi- og Dagkirurgisk overvåkingsenhet er en av fire enheter som er underlagt Anestesi- og Intensivavdelingen. Enheten består av Anestesienheten og Dagkirurgisk overvåkingsenhet, samt yter anestesiservice ved behov til andre deler av sykehuset.
Anestesisykepleier rullerer i perioder mellom Anestesi og Dagkirurgisk overvåking. Vi har et tett samarbeid med PO/Intensiv og Akuttmottaket.
Anestesisykepleiere har studietid i turnus samt undervisning en morgen pr uke.

Vi ønsker at søkere har følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

• Anestesisykepleier med norsk eksamen eller eksamen med praksis tilsvarende norsk utdanning
• Vi trenger kollegaer med gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
• Søkere må trives i et hektisk og i perioder uforutsigbart arbeidsmiljø
• Søkere må være ansvarlige og kreative
• Personlig egnethet vektlegges
• Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskap

Vi tilbyr:

• Ansettelses- og arbeidsvilkår, lønn, pensjonsordning samt gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke

For stillinger hvor det ved lov er pålagt norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.
Søknader behandles fortløpende.
Innholdet i CV må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

Søk på stillingen:

https://www.webcruiter.no/WcMain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3631053889&Link_source_id=2018979757&company_id=2869409519&culture_id=NB-NO