Edsätra är ett privat äldreboende med kristen profil, som drivs av en ideell förening utan vinstsyfte. Vi har ca 50 platser, varav 16 dementa.

På grund av pensionsavgång och utökning av vårt demensboende behöver vi fler sjuksköterskor. Du är engagerad och positiv och vill bidra med din kompetens i vårt fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbete.

Schemalagd arbetstid med arbete en kväll i veckan och dagtid var 4:e helg.

Närmare upplysningar kan lämnas av Verksamhetschef Sarah Anner på tel 08-40017010. Ansökan med Cv skickas till edsatrajobb@gmail.com
För mer information besök vår websida: www.edsatra.se