Röda Korsets Högskola söker två doktorander till forskningsprojekt inom ämnesprofilen Global Omvårdnad

Röda Korsets Högskola befinner sig i en expansiv fas med utveckling både av forskningsmiljö och utbildning. Vi finns i nya lokaler i Technology and Health huset på Campus Flemingsberg. Vid högskolan bedrivs utbildning på grund och avancerad nivå i omvårdnad samt sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram med profil mot global omvårdnad. Vi söker nu två doktorander till vår expansiva forskningmiljö, de två doktrandprojekten är:

• Hälsostöd i omvårdnaden av asylsökande personer i Sverige -Prevalens, riskfaktorer, och erfarenheter av arbetet med psykisk ohälsa under asylprocessen

• Globalt och distanserat lidande -Lidande i den globala byn, strategier för lindring och relevans för Global Omvårdnad

Forskarutbildningen genomförs vid Karolinska Institutet, NVS, sektionen för omvårdnad, där doktoranden blir inskriven för sin utbildning och deltar aktivt i den forskarutbildningsmiljö som Karolinska Institutet erbjuder, se:
http://ki.se/nvs/om-sektionen-for-omvardnad

För fullständiga annonser, behörighet och ansökan:
https://www.rkh.se/om-oss/lediga-jobb/