I Vårdförbundet samlas fyra livsviktiga yrken. Tillsammans är Vårdförbundet 114 000 medlemmar som arbetar för högre löner och bättre karriärmöjligheter, ett hållbart yrkesliv och en personcentrerad vård. Medlemmar är barnmorskor, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet är en idéburen yrkesorganisation som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Vill du bidra till den bästa medlemsvården, servicen och stödet till Vårdförbundets medlemmar? Då kan du vara den vi söker.

Vårdförbundet Direkt ansvarar för att besvara och vägleda i frågor om anställning, lön, yrke och medlemskap. Målgruppen är medlemmar, förtroendevalda, presumtiva medlemmar och övriga som söker kontakt med Vårdförbundet. Verktyg som används idag för att svara på frågor är telefon och e-post.

Ditt uppdrag

Som enhetschef för Vårdförbundet Direkt ansvarar du för att leda den operativa verksamheten med budet- och personalansvar för i dagsläget 10 medarbetare som har rollen rådgivare och 7 medarbetare som ingår i en vikariepool.

Ditt yttersta ansvar är att med ett coachande och utvecklingsinriktat ledarskap bidra till att skapa förutsättningar för medarbetarna att bygga den bästa funktionen för service och stöd till barnmorskor, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och chefer. En viktig del i ditt uppdrag är att utveckla enhetens flöden och processer och samverka strategiskt med andra chefer inom organisationen. Ett projekt pågår för att se över ett eventuellt byte av medlems- och ärendehanteringssystemet. Inom ramen för detta sker också en genomlysning av organisation och arbetssätt i medlemsadministrationen. Du kommer in i ett dynamiskt skede och du kommer vara delaktig i implementeringen av projektets resultat. Du ingår i chefsgruppen och rapporterar till kanslichef.

För att lyckas i rollen gillar du att leda och coacha medarbetare och i samarbete med dessa uppnå bra resultat. Du kan agera som ledare när det finns osäkerhet och kan stötta medarbetare som har frågor inom det arbetsrättsliga området. Du har relevant akademisk examen och tidigare erfarenhet av att ha arbetat i en facklig eller en annan politiskt styrd/medlemsburen organisation. Du har goda kunskaper om den svenska partsmodellen och förståelse för vikten av att rekrytera medlemmar i syfte att nå en hög anslutningsgrad. Du delar Vårdförbundets värderingar.

För att trivas i rollen behöver du vara en stabil och trygg ledare som är bra på att samarbeta och skapa goda relationer. Uppdraget kräver att du är resultatorienterad, strukturerad, tydlig, att du håller dig uppdaterad om trender och utveckling inom ditt ansvarsområde och att du kan se helheter, prioritera och fatta beslut.

Vi vill vara en organisation där de anställda långsiktigt mår bra, där det råder ett öppet klimat och där alla ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Arbetsplatsen ska präglas av tillit, professionalitet, balans och arbetsglädje. Hos oss har du förmånen att både utvecklas och utmanas. Vi är olika, och vi tycker att olikheter är bra för att få varierade inspel och synsätt på våra frågor. Vi söker därför medarbetare med varierande bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personligheter för att få mångfald till verksamheten.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde så snart som möjligt.

För mer information om tjänsten kontakta kanslichef Anders Printz 08-14 77 99.

Fackliga företrädare på Vårdförbundet är Tomas Persson, Akademikerföreningen, tfn 08-14 78 82, Gun-Britt Lindkvist, Unionenklubben tfn 08-14 78 31.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2018!

Ansök

http://www.vardforbundet.se/om-vardforbundet/lediga-tjanster/