JUST NU SÖKER VI

  • Barnmorskor
  • Överläkare/Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik
  • ST-läkare

– Hos oss blir du sedd! Vi är en liten region med korta beslutsvägar, men ändå tillräckligt stor för att du ska få variation och bredd i ditt arbete. Vi är cirka 200 medarbetare fördelade mellan slutenvård och öppenvård och en vanlig dag förlöser vi sex kvinnor på centrallasarettet i Växjö, berättar Maria Lundgren, verksamhetschef.

Kliniken arbetar aktivt med utvecklingsarbete och patientsäkerhetsfrågor. Nationellt sett ligger man väl till vad gäller sfinkterrupturer och kejsarsnittsfrekvens. Regelbundna mätningar visar också att patienterna är mycket nöjda.

GENERÖSA FÖRMÅNER
– För våra barnmorskor kan vi erbjuda extra bonus för de som jobbar på obekväm arbetstid, ett nattillägg på 5 000 kronor för de som väljer ren nattjänstgöring och arbetstidsförkortning för alla som har rotationstjänstgöring! För våra läkare inom förlossningsvården erbjuder vi just nu en bonus på 8 000 kronor i månaden.

DET GODA LIVET I KRONOBERG
I Kronoberg kan man leva i en trygg småstad, på landsbygden eller i en modern stadsmiljö. Länet har mycket att bjuda på, och det är nära till det mesta.
– Det här är en av Sveriges snabbast växande regioner, med ett starkt näringsliv, och driftiga människor.
Här finns kreativitet, framtidstro och livskraft!

LÄS MER PÅ WWW.REGIONKRONOBERG.SE