Vårdförbundet söker en yrkeshandläggare som vill bidra till att utveckla sjuksköterskans yrke, villkor och vården för framtiden.

I Vårdförbundet samlas fyra livsviktiga yrken. Tillsammans är Vårdförbundet 114 000 medlemmar som arbetar för en personcentrerad vård, ett hållbart yrkesliv, högre löner och bättre karriärmöjligheter. Medlemmar är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet är en idéburen yrkesorganisation som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Vården är i ett systemskifte och måste ställa om till en personcentrerad nära vård med målet en jämlik hälsa. Omställningen innebär många utmaningar och möjligheter för medlem och för Vårdförbundet som organisation. Medlemmar i Vårdförbundet har nyckelfunktioner i vården och bidrar aktivt till formandet av framtidens hälso- och sjukvård. I den pågående stora omställningen förändras och utvecklas medlemmars yrkesfunktion och villkor i arbetet. Vårdförbundet är mitt i ett intensivt arbete för att möta medlemmars behov av och bidra till yrkes- och karriärutveckling i en hälsosam vårdmiljö. Vill du vara med i denna utveckling, då kan du vara den vi söker!

Ditt uppdrag
Vi söker dig som är väl insatt i och har intresse för sjuksköterskans yrkes- och karriärutveckling kopplad till vårdens omställning. Ditt uppdrag är att forma och utveckla strategier, bereda underlag samt göra analyser och framtidsbedömningar kring både yrke och vård som framför allt rör sjuksköterskans yrkesområde. Du deltar i idéutveckling kring hur förbundets yrkesgrupper påverkar och påverkas av vårdens utveckling. I uppdraget ingår att delta i och skapa arenor för nätverkande, samarbete och dialog med förtroendevalda och medlemmar. Samarbete med nationella och internationella yrkesorganisationer är också en del i uppdraget.

Vi vill att du:

  • är sjuksköterska och har lägst magisterexamen i omvårdnad
  • har erfarenhet av någon form av utredningsarbete
  • har erfarenhet av/kunskap om att arbeta i en politiskt styrd organisation/ idéburen verksamhet
  • är pedagogisk och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska


Meriterande är om du:

  • är eller har varit engagerad inom Vårdförbundet
  • har erfarenhet av att arbeta med e-hälso och/eller digitaliseringsfrågor

För att trivas i rollen behöver du vara en nyfiken person med stort engagemang. Dessutom har du analytisk förmåga och kan se och förstå samband samt helheter. Uppdraget kräver att du är initiativrik, självständig och trivs att arbeta i team. Du trivs med en varierad arbetssituation där nätverksbyggande och samarbete är viktiga komponenter och är lyhörd för vad som är aktuellt och för vilket stöd som organisationen efterfrågar.

Vi är olika, och vi tycker att olikheter är bra för att få varierade inspel och synsätt på våra frågor. Vi söker därför medarbetare med varierade bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter för att få mesta möjliga mångfald till verksamheten. Vi vill vara en organisation där de anställda långsiktigt mår bra, där det råder ett öppet klimat och där alla ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Arbetsplatsen ska präglas av tillit, professionalitet, balans och arbetsglädje. Hos oss har du förmånen att både utu:vecklas och utmanas.

Du kommer att ingå i en arbetsgrupp på bestående av 14 kollegor med olika utbildningsbakgrund. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt med placering på Vårdstrategiska enheten på Vårdförbundets kansli i Stockholm.

För mer information om tjänsten kontakta chef för Vårdstrategiska enheten Britta Edström tel 08-14 77 33 eller 072-580 61 33.

Fackliga företrädare på Vårdförbundet är Tomas Persson, Akademikerföreningen, tfn 08-14 78 82, Gun-Britt Lindkvist, Unionenklubben tfn 08-14 78 31.

Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2018!

Sök jobbet här: