Prenumerationsalternativ

  • E-magasin: 325 kr (inkl. moms)
  • Papperstidning (inom Sverige): 11 nr/år + e-magasin: 525 kr (inkl. moms & porto)
  • Papperstidning (utanför Sverige): 11 nr/år + e-magasin: 770 kr (inkl. porto)
  • Lösnummer: 50 kr/st (inkl. moms & porto)


* Vid tillgång till vårt e-magasin ingår ett arkiv med alla nummer från 2015 och framåt.

 

Beställ en prenumeration

Maila din beställning till prenumeration@vardfokus.se. Du behöver ange för- och efternamn på mottagaren av tidningen, en fullständig adress samt person- eller organisationsnummer. Ska fakturan skickas till en separat adress behöver vi även få en fakturaadress och ev. referensnummer.

 

 
Subscription abroad/in English

  • Subscription 11 issues + digital edition: 525 SEK (incl. VAT)
  • Digital edition: 325 SEK (incl. VAT)
  • Subscription abroad, 11 issues + digital edition: 770 SEK (incl. postal fee)
  • Single issue: 50 SEK (incl. VAT and postal fee)

To order a subscription/single issue, please e-mail
prenumeration@vardfokus.se.