Beställ en prenumeration

Maila din beställning till prenumeration@vardfokus.se. Du behöver ange för- och efternamn på mottagaren av tidningen, en fullständig adress samt person- eller organisationsnummer. Ska fakturan skickas till en separat adress behöver vi även få en fakturaadress och ev. referensnummer.

Prenumerationsalternativ

 • E-magasin: 325 kr (inkl. moms)
 • Papperstidning (inom Sverige): 10 nr/år + e-magasin:
  495 kr (inkl. moms & porto)
 • Papperstidning (utanför Sverige): 10 nr/år + e-magasin:
  740 kr (inkl. porto)
 • Lösnummer: 50 kr/st (inkl. moms & porto)


*Vid tillgång till vårt e-magasin ingår ett arkiv med alla nummer från 2015 och framåt.

 
Information in English:

 • Digital edition: 325 SEK (incl. VAT)
 • Subscription 10 issues + digital edition: 495 SEK (incl. VAT)
 • Subscription abroad, 10 issues + digital edition: 740 SEK (incl. postal fee)
 • Single issue: 50 SEK (incl. VAT and postal fee)

To order a subscription or a single issue, please send your order to
prenumeration@vardfokus.se.