Beställ en prenumeration

Maila din beställning till prenumeration@vardfokus.se. Du behöver ange för- och efternamn på mottagaren av tidningen, en fullständig adress samt person- eller organisationsnummer. Ska fakturan skickas till en separat adress behöver vi även få en fakturaadress och ev. referensnummer.

Prenumerationsalternativ

  • Papperstidning (inom Sverige): 10 nr/år + e-magasin:
    495 kr (inkl. moms & porto)
  • Papperstidning (utanför Sverige): 10 nr/år + e-magasin:
    740 kr (inkl. porto)
  • Lösnummer: 50 kr/st (inkl. moms & porto)


*I vårt e-magasin ingår ett arkiv med alla nummer som blädderbara PDF:er från 2015 och framåt.