Prenumerera på Vårdfokus
Prenumeration

Prenumerera på Vårdfokus

Vårdfokus är en förmån som kommer hem till dig som är medlem i Vårdförbundet, utan någon extra kostnad. Du som inte är medlem kan prenumerera på tidningen.

Beställ en prenumeration

Maila din beställning till prenumeration@vardfokus.se. Du behöver ange för- och efternamn på mottagaren av tidningen, en fullständig adress samt person- eller organisationsnummer. Ska fakturan skickas till en separat adress behöver vi även få en fakturaadress och ev. referensnummer.

Helårsprenumeration, 10 nr/år
Inom Sverige: 520 kr (inkl. moms & porto)
Utanför Sverige: 765 kr (inkl. porto)

Lösnummer: 60 kr/st (inkl. moms & porto)

Information om adressändring m.m.

För Vårdförbundets medlemmar ändras adressen automatiskt via folkbokföringen, men du kan alltid ändra din adress själv genom att logga in på Vårdförbundet eller kontakta Vårdförbundet Direkt. Uppgifterna ändras då automatiskt hos oss.

Du som inte är medlem kan istället kontakta prenumeration@vardfokus.se för att få hjälp med ditt ärende.

Avsluta utskicket?
Om du som medlem vill avsluta utskicket av tidningen kan du få hjälp med detta genom att kontakta Vårdförbundet Direkt.

Observera att vi inte gör återbetalningar vid avbrott av en pågående prenumeration.

Till Vårdfokus startsida