Prenumerationsalternativ

  • Papperstidning: 11 nr/år + e-magasin: 525 kr (inkl. 6 % moms & porto)
  • E-magasin: 325 kr (inkl. 25 % moms)
  • Papperstidning: 11 nr/år + e-magasin, utanför Sverige: 770 kr (inkl. porto)
  • Lösnummer: 50 kr/st (inkl. 6 % moms & porto)


* Vid tillgång till vårt e-magasin ingår ett arkiv med alla nummer från 2015 och framåt.

 

Beställ en prenumeration

Maila din beställning till prenumeration@vardfokus.se. Du behöver ange för- och efternamn på mottagaren av tidningen och fullständig adress. Ska fakturan skickas till en separat adress behöver vi även få en fakturaadress och referensnummer.

 

 
Subscription abroad/in English

  • Subscription 11 issues + digital edition: 525 SEK (incl. VAT)
  • Digital edition: 325 SEK (incl. VAT)
  • Subscription abroad, 11 issues + digital edition: 770 SEK (incl. postal fee)
  • 1 single issue: 50 SEK (incl. VAT and postal fee)