Prenumerationspriser

En helårsprenumeration kostar 525 kr (inklusive 6 % moms).

I priset ingår 11 nummer per år och du får dessutom tidningen digitalt. I det digitala arkivet kan du läsa alla nummer från 2015 och framåt.

Ett lösnummer kostar 50 kr.

Prenumerera här!

Vid beställning av en prenumeration behöver vi ditt för- och efternamn, fullständig adress samt eventuellt fakturaadress och referensnummer. Kontakta Ebba Friberg, ebba.friberg@vardforbundet.se

Subscription prices
Subscription abroad (11 issues); 770 SEK including postal fee
Subscription within Sweden (11 issues): 525 SEK (including VAT).

For subscription please contact Ebba Friberg, 
ebba.friberg@vardforbundet.se