Färre falsklarm med ny teknik

31 juli 2013

En kombination av tredimen­sionell röntgen och vanlig röntgen ger säkrare resultat efter mammografiscreening, enligt en ny studie. Tomosyntes är en skiktröntgen där bilderna tas från olika vinklar och sammanställs av en dator. En ny studie visar att de två metoderna i kombination både upptäcker fler cancerfall och minskar antalet falska larm.?

Studien: Integration of 3D digital mammography with tomosynthesis for population breast-cancer screening

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida