Fick vänta länge på undersökning

4 december 2018

När personal på Skånes universitetssjukhus i Lund upptäckte att en cancersjuk patient hade väntat fyra månader på en tid för röntgen skrevs snabbt en remiss för undersökning inom två veckor. Men den förbisågs och patienten blev inte kallad till återbesök förrän ytterligare ett år senare. Det skedde efter att en läkare på patientens hemortssjukhus uppmärksammat röntgenavdel­ningen på den långa väntan, enligt en lex Maria-anmälan. Bristande rutiner för bevakning och uppföljning bedöms ligga bakom händelsen. Nu har nya rutiner införts. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida