Gratis mammografi ökade deltagandet

Gratis mammografi ökade deltagandet
Fler kvinnor kommer till mammografin sedan Stockholms kommun tog bort avgiften. Arkivbild: Colourbox

I Stockholm har 6 000 fler kvinnor undersökts.

Kvinnorna i Stockholms kommun har tidigare varit mindre benägna att delta i mammografiscreening än genomsnittet i Stockholms län. Men sedan landstinget tog bort avgiften för två år sedan har tre procent fler deltagit i screeningen, visar en studie som presenteras i Läkartidningen.

Ännu större var ökningen i Stockholmsförorterna Spånga och Skärholmen som har en hög andel utlandsfödda och invånare med låg socioekonomisk status. Därifrån deltog tre respektive sex procent fler då det blev gratis.

Ökningen var störst bland kvinnor mellan 65 och 69 år. Där var det mellan fyra och fem procent fler som deltog.

Totalt ökade deltagandet med mer än 6 000 kvinnor vilket motsvarar cirka 30 upptäckta fall av bröstcancer.

Stockholms läns landsting tog bort avgifterna för mammografiscreeningen sedan flera vetenskapliga studier visat att låg eller ingen avgift alls är ett av de effektivaste sätten att öka deltagandet.

Bakom studien står läkare på Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland och Radiumhemmet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida