Missbruket fortsatte under prövotiden

Fick både sin legitimation som sjuksköterska och som röntgensjuksköterska indragen.

Sjuksköterskan hade fått sluta två anställningar på grund av sitt missbruk när Ansvarsnämnden gav honom tre års prövotid. Han fick behandling för sitt beroende och var sedan drogfri i ett år.

Därefter gjordes en drogscreening som efter någon månad visade positiva prover vid två tillfällen.

Läkaren ställde nya krav och föreslog uppföljning efter sex månader, men då bröt sjuksköterskan kontakten med beroendemottagningen. Året därpå anmälde sjuksköterskans dåvarande arbetsgivare honom både till Socialstyrelsen och till polisen för stöld av fem till sex morfintabletter om dagen i flera månader.

Socialstyrelsen begärde ett läkarutlåtande men sjuksköterskan har inte hörts av och är inte längre folkbokförd i Sverige. För ett år sedan dömdes han till skyddstillsyn för stöld och narkotikabrott. I den domen framgick det att han året innan hade dömts till 15 dagars fängelse i Norge för osann urkund, stöld och narkotikabrott. Det brottet avtjänade han med fotboja i Sverige.

Ungefär samtidigt begärde Socialstyrelsen att Ansvarsnämnden skulle återkalla mannens sjuksköterskelegitimation. Den drogs in ett par månader efter att den treåriga prövotiden hade gått ut, och i somras begärde Socialstyrelsen att även hans legitimation som röntgensjuksköterska skulle dras in.

Missbruket gör att 49-åringen inte kan sköta sitt yrke tillfredsställande, skriver nämnden och drar in hans röntgensjuksköterskelegitimation (hsan 2008/2496:b6).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida