Utbildning

Nu kan du bli expert

Nu kan du bli expert
I programmet ingår teoretisk fördjupning om bland annat datortomografi. Illustration: Istockphoto

Nästa höst startar Uppsala universitet en masterutbildning inom avancerad medicinsk ?avbildning för röntgensjuksköterskor. ?

6 december 2017

Undersökningar som ?i dag är högspecialiserade och avancerade kommer att vara rutin på sjukhusen inom en snar framtid. De ökar också i snabb takt. Men grundutbildningarna ger i många fall inte tillräckligt med kunskap om avancerade avbildningstekniker; magnetisk resonanstomografi, MR, datortomografi, DT, och positronemissionstomografi, PET. ?

— Ny personal behöver oftast utbildning på avdelningen under en ibland ganska lång period innan de är självgående. Då lär man sig framför allt det praktiska men saknar den teoretiska fördjupningen, säger Camilla Andersson, röntgensjuksköterska och ansvarig för masterprogrammet i avancerad medicinsk avbildning som startar vid Uppsala universitet hösten 2018.??

Programmet kan sökas både av grundutbildade röntgensjuk­sköterskor och biomedicinska analytiker. Utbildningen är även forskningsförberedande, viket behövs med tanke på att det finns relativt få disputerade, särskilt bland röntgensjuksköterskor.?

Planerna för utbildningen, som är två år och läses på helfart vid campus i Uppsala, skickades ut på remiss till ett antal verksamhetschefer inom bilddiagnostik i Uppsalaområdet. De var över lag väldigt positiva, men det finns inga löften om att finansiera personalens utbildning. Det är något som varje enskild individ får diskutera med sin arbetsgivare. ??

På sikt kan det bli aktuellt med att även ?erbjuda studier på halvfart och distans.?

— Vi kommer att börja så här. Hur det blir i framtiden hänger på studenternas situation. I många fall är pendlingsförhållandena goda till Uppsala, vilket gör att vi har ett ganska stort upptagningsområde. Men om det finns ett stort söktryck från andra delar av landet kan vi behöva se över upplägget, säger Camilla Andersson.?

Uppsala har även fått rättighet att examinera på magisternivå, för den som bara vill läsa ett år. Förhoppningen i Uppsala är att deras utbildning ska kunna tillgodoräknas som en specialistutbildning i framtiden, om regeringen kommer fram till att en sådan behövs. Men ännu finns inga besked om det.

Masterutbildningen innehåller:

  • Första terminen: kurserna skiljer sig åt beroende på om du är grundutbildad biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska. Samtliga läser en kurs i strålningsfysik och radiokemi (10 högskolepoäng, hp.)
  • Andra terminen: DT (15 hp) och MR (15 hp). Går parallellt på halvfart och är upplagda som fristående kurser. Öppna även för dem som inte läser programmet.
  • Tredje terminen: nuklearmedicin inklusive PET (15 hp), ges på halvfart och kan även sökas som fristående kurs. Kurs i vetenskapligt förhållningssätt (15 hp).
  • Fjärde terminen: examensarbete (30 hp). Kan göras inom den kliniska verksamheten, på en akademisk enhet eller ett företag. Studenternas intresse styr.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida