Omfattande brister i strålsäkerheten vid landstinget i Blekinge

Omfattande brister i strålsäkerheten vid landstinget i Blekinge
SSM bedömer sammantaget att bristerna vid landstinget i Blekinge är av stor betydelse för strålsäkerheten och har hela 39 krav på åtgärder. Arkivbild: Colourbox

Röntgen och den nuklearmedicinska verksamheten inom landstinget i Blekinge uppvisar omfattande brister. Strålsäkerhetsmyndigheten har efter en inspektion hela 39 krav på åtgärder.

9 februari 2012

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, inspekterade under hösten 2011 röntgen och den nuklearmedicinska verksamheten vid landstinget i Blekinge. Syftet var att kontrollera om de uppfyller kraven på strålsäkerhet, men det blev snart tydligt att det finns omfattande brister vid Blekingesjukhusets röntgenklinik och inom andra delar av landstingets verksamhet.

Vid en inspektion noterade SSM till exempel att enklare undersökningar som lung- och skelettröntgen bokas in av röntgensjuksköterskorna, utan att remisserna bedömts av läkare.

SSM har identifierat en rad huvudområden där landstinget brister i kravuppfyllelse:

  • utbildningsplaner för nyanställda läkare och personal från andra avdelningar som deltar vid röntgenundersökningar
  • rutiner kring lokalernas strålskärmning
  • optimering av undersökningar
  • kategoriindelning av personal
  • tillämpning av praktiskt strålskydd vid röntgenunderökningar för patienter, personal och hjälpande/stödjande personer.
  • på en övergripande nivå uppvisar landstinget brister i hur strålskyddsarbetet leds, följs upp och utvärderas.

Under inspektionen framkom även ett rykte om håravfall på ortopeders händer. Detta ska utredas vidare.

SSM bedömer sammantaget att dessa brister är av stor betydelse för strålsäkerheten och har hela 39 krav på åtgärder hos landstinget. Merparten av dessa ska vara redovisade innan den 1 oktober 2012.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida