Röntgensjuksköterskans dag: ”Vi måste välja patienten”

Röntgensjuksköterskans dag: ”Vi måste välja patienten”
Bodil Andersson anser att röntgensjuksköterskor skulle kunna informera patienterna betydligt mer än man gör i dag. Foto: Åsa Hansdottir

För patienten kan mötet med röntgenavdelningen innebära allt ifrån att få kraft till att ge en känsla av att vara marginaliserad. Röntgensjuksköterskans kompetens är avgörande och ett instrument för att mäta den finns med i en avhandling som läggs fram i morgon, dagen efter den internationella röntgensjuksköterskedagen.

8 november 2012

Röntgensjuksköterskor behöver en struktur för hela sin arbetsprocess, och den diskussionen har kommit i gång sedan professionen för att par år sedan formulerade sin yrkesbeskrivning. Det säger röntgensjuksköterskan Bodil Andersson när hon berättar om resultaten av sina studier, som visar att patienternas upplevelser är väldigt olika.

– Jag blev förvånad över resultatet – hur det kan bli så att skillnaderna mellan patienternas upplevelser av mötet med röntgensjuksköterskan är så stora och så tydliga.

I intervjuerna berättar patienterna om röntgensjuksköterskor som har gett kraft och mött dem på ett sätt som fått dem att känna sig betydelsefulla. Men där finns också berättelser om möten som har känts helt mekaniska, där röntgensjuksköterskan inte har haft ett vårdande förhållningssätt utan varit helt fokuserad på bild och utrustning. Många patienter vittnar också om att de har fått sitta och vänta länge eller helt enkelt har glömts bort.

Se vad som är viktigt för patienten

Bodil Andersson har funderat mycket på berättelserna; hur det kommer sig att det blir så här och om det alltid har varit så.

– Röntgensjuksköterskan arbetar så mycket med högteknologi, och då gäller det att göra ett medvetet val. Utrustningen kan vi inte välja bort, men vi kan välja bort patienten och då blir det inte en bra undersökning. Det blir det däremot om vi väljer till patienten, säger hon.

Hon är övertygad om att det går att förändra. Att använda resultatet av avhandlingen i röntgensjuksköterskeutbildningen är ett sätt, liksom att arbeta med den periradiografiska processen. ”Med den kan vi visa vad som är viktigt för patienten före, under och efter undersökningen eller behandlingen”, säger hon.

Instrument mäter kompetens

Eftersom röntgenområdet utvecklas starkt, vilket förändrar yrkesrollen och ökar risken för att man fokuserar mer på teknik än på människa, har Bodil Andersson även utvecklat ett instrument som mäter röntgensjuksköterskans kompetens. 

 – Instrumentet ringar in kärnan i röntgensjuksköterskans kompetens: att förhålla sig till människa och teknik samtidigt och interagera inom ramen för det korta mötet.

På fredag den 9 november 2012 försvarar Bodil Andersson sin avhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida