Så påverkas barns hjärnor av strålning

Så påverkas barns hjärnor av strålning
"Det fanns inga skillnader i logiska, tekniska eller spatiala förmågor." Foto: Istockphoto

Minnet och förmågan att lära kan försämras av strålbehandling. En ny avhandling visar dock att mycket låga strål­doser är okej. ??

Barn som behandlas med strålning mot hjärnan kan senare i livet få problem med minne och inlärning. Hittills har det inte varit känt vilken stråldos som orsakar problemen och vad de beror på. Därför har forskare vid Göteborgs universitet undersökt vilka förändringar som sker i hippocampus i hjärnan och om även mycket låga stråldoser ger försämrade kognitiva effekter. ??

Resultaten är lugnande. Pojkar som fått strålbehandling före 18 månaders ålder på grund av kärlmissbildningar i huden följdes upp när de 18 år gamla gjorde testerna till militärtjänstgöring. Det visade sig att de inte hade lägre utbildningsnivå än kontrollgruppen och det fanns heller inga skillnader i logiska, tekniska eller spatiala förmågor. Däremot fanns en minimal försämring i de verbala testerna. ?

Forskarna undersökte också olika strategier för att skydda hippocampus. Ett sätt att minska stråldosen utan att försämra effekten i andra områden är att använda protonstrålning. Det krävs dock vidare studier för att belägga detta.

Avhandlingen:

Characterizing and modulating the effects of ionizing radiation to the juvenile hippocampus, Sahlgrenska akademin 2014. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida