Vårdcentral får inte använda röntgen i samma hus

Tanken var att privat och offentligt skulle konkurrera på samma villkor. Men medan patienterna på de offentliga vårdcentralerna i Halland kan få vänta i veckor på röntgen, tas privatpatienterna om hand samma dag.

Privatiseringen av vården får ibland förvirrande konsekvenser för patienterna – och olika konkurrensvillkor för vårdgivarna.

Landstingsdrivna Nyhems vårdcentral i Halmstad ligger i samma hus som privata röntgenkliniken IM Röntgendiagnostik. Men dit får patienterna inte gå.

Landstingets vårdcentraler är nämligen bakbundna av att de måste skicka alla remisser till sjukhusens röntgenkliniker som är dyrare och långsammare på att ge svar.

Patienterna borde få välja röntgen

– Alla landstingets vårdcentraler har detta problem. Man får välja vilken vårdcentral man vill gå till. På samma sätt borde man tillsammans med sin läkare få välja var röntgen ska ske, säger Margaretha Andersson, röntgensjuksköterska och vd för IM Röntgendiagnostik.

Enda undantaget är vissa ultraljudsundersökningar, allt annat ska gå via sjukhusen.

Enligt Margaretha Andersson har patienterna reagerat över att de behandlas olika.

– De tycker det är konstigt att det finns den här uppdelningen, säger hon.

Skulle kunna spara tid och pengar 

Frustrationen finns också på Nyhems vårdcentral.

– Vi skulle kunna spara både tid och skattepengar, säger läkaren Bo Rosander till Hallandsposten.

När Vårdval Halland infördes 2007 var tanken att landstingets vårdcentraler och de privata mottagningarna skulle konkurrera på lika villkor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida