hot och våld i vården

Blåljusutredningen lämnas över

Blåljusutredningen lämnas över
När skottskadade vårdas på sjukhuset i Malmö är det många av de anställda som tar av sig namnbrickorna. Foto: Anders Olsson.

I morgon lämnar riksåklagare Anders Perklev över den så kallade blåljusutredningen till regeringen. Bland annat väntas förslag om skärpta straff för hot och våld mot vårdpersonal.

– Det är den allra värsta patientgruppen. Missbrukare som blir aggressiva eller våldsamma kan vi lugna med läkemedel. Med de unga kriminella, deras anhöriga och vänner vet man aldrig vad som kan hända. De är nyckfulla, fullständigt respektlösa och väldigt, väldigt hotfulla.

Det berättade sjuksköterskan Carina, som arbetar på en intensivvårdsavdelning i Malmö, i Vårdfokus uppmärksammade reportage. Artikeln blev vår mest lästa under förra året.

Läs Vårdfokus reportage: ”Man vänjer sig aldrig”

I flera artiklar har Vårdfokus berättat om hur hot och våld drabbar vårdanställda – inte bara inom ambulans och akutvården, utan även på vanliga vårdavdelningar där till exempel skottskadade får vård.

Hoten mot blåljuspersonal har fått stor uppmärksamhet i medier. Men som Vårdfokus också berättat tidigare sker de riktigt allvarliga hoten och det mesta våldet inom slutenpsykiatrin och i särskilda boendeformer för funktionshindrade. Det visar den statistik som Arbetsmiljöverket varje år sammanställer över anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakat av hot och våld inom vården, omsorgen och socialtjänsten.

Läs också: Utredningen om hot och våld i vården tidigareläggs

Den så kallade blåljusutredningen, som från början handlade om hur man ska förhindra hot och våld mot bland annat ambulanspersonal genom skärpta straff, innefattar nu hela vården, inklusive, hemsjukvården, hemtjänsten och socialtjänsten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida