Utredda fall

Dömd sjuksköterska mister legitimationen

En sjuksköterska som dömts för mordförsök efter att ha huggit sin man i magen får nu legitimationen återkallad. Hon har tveklöst missbrukat allmänhetens förtroende, anser myndigheterna.

10 februari 2020

Det var i maj förra året som sjuksköterskan dömdes för mordförsök, en dom som senare fastställdes av hovrätten till nio års fängelse.

Kvinnan hade haft en långvarig konflikt med sin man och de hade gemensamt ansökt om skilsmässa. Hon uppsökte mannen i hans bostad och attackerade honom med en kökskniv. I rätten hävdade kvinnan att det var hon som blivit angripen och att hon agerat i självförsvar, men rätten trodde inte på hennes uppgifter.

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har utrett sjuksköterskans lämplighet och yrkat på att hennes legitimation ska dras tillbaka. Genom brottet har hon tveklöst missbrukat det förtroende som allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, anser Ivo.

Motsatte sig beslutet

Sjuksköterskan själv har motsatt sig att hennes legitimation dras in. Hon menar att det brott som hon blivit dömd för, mot sitt nekande, inte har någon koppling till hennes yrkesutövande och inte påverkar förtroendet för henne som sjuksköterska.

Läs också: Rekordmånga legitimationer återkallade

Men HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, håller med Ivo om att det är ett mycket allvarligt brott och att det påverkar förtroendet för henne. Trots att sjuksköterskan själv anser sig oskyldig utgår HSAN från att sjuksköterskan är skyldig till det brott som hon har dömts för. Hennes legitimation ska därför återkallas.

Ärendenummer hos HSAN: 24.1-28338/2019

Beslut i HSAN

HSAN är en domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor som gäller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Frågorna prövas efter anmälan av Inspektionen för vård och omsorg eller om en legitimerad person själv begärt att få sin legitimation indragen. Även Justitieombudsmannen och Justitiekanslern har rätt att göra anmälan.

Antal beslut om indragen legitimation för sjuksköterskor och barnmorskor

2009: 25

2010: 7
2011: 13
2012: 26
2013: 14
2014: 27
2015: 10
2016: 21
2017: 16
2018: 29

2019: 36

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida