Dråprättegången. Sjuksköterskaförsvarets nyckelvittne

En sjuksköterska vittnade om att den lilla flickan fått narkosläkemedlet tiopental vid minst två tillfällen innan hon dog, utan att det journalfördes. Det stärker den åtalade läkaren, som nekar till att ha gett preparatet.

Åklagaren bygger hela sitt åtal mot läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på att läkaren har gett flickan en dödligt hög dos tiopental strax innan hon dog.

Men under rättegången har det kommit fram uppgifter om att den för tidigt födda flickan har fått tiopental vid minst två tillfällen under den tid hon vårdades på sjukhuset, även om det inte finns inskrivet i journalerna. Sjuksköterskan som vittnade förklarade att hon bett läkarna skriva in det, men att inget hände.

Föräldrarna polisanmälde Astrid Lindgrens barnsjukhus för att de ansåg att så många fel hade begåtts i samband med att deras för tidigt födda dotter vårdades där. Rättegången inleddes den 13 september, tre år efter den för tidigt födda flickans död och två och ett halvt år efter att den nu åtalade läkaren greps på sin arbetsplats under dramatiska former.

Flickan hade obotliga hjärnskador och i samråd med föräldrarna hade respiratorn stängts av. Åklagaren menar att läkaren gav tiopental för att förkorta flickans sista tid.

Läkemedlet hittades i mycket höga halter när flickan obducerades. Men experter som vittnat menar att något måste ha blivit fel när så extremt höga värden uppmättes. Den åtalade läkaren nekar till att ha gett flickan tiopental och övrig sjukvårdspersonal som vittnat i rättegången har inte heller sett henne göra det.

Däremot hävdar föräldrarna och släkt till dem att läkaren sprutat in något. Enligt läkaren har hon bara gett koksalt för att hålla infarten öppen.?

Dom i målet kommer i slutet av oktober.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida