Frågeakuten

Vårdförbundets medlemsservice svarar på aktuella frågor som rör arbetslivet
Frågeakuten

Har jag företräde till fast anställning som inhyrd?

Har jag företräde till fast anställning som inhyrd?
Illustration: Anna Windborne-Brown

Jag har varit uthyrd av ett bemanningsföretag väldigt länge. Finns det någon regel som ger mig företräde till anställning på den arbetsplats där jag jobbat? Bemanningsföretaget kan inte ordna något likvärdigt jobb åt mig längre.

4 april 2023

Svar: Enligt lagen om uthyrning av arbetstagare ska ett kundföretag erbjuda en tillsvidarean­ställ­ning till den som genom uthyrning har varit hos kundföretaget på samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader.

Erbjudandet ska lämnas senast en månad efter det att tidsgränsen överskridits. Kundföretaget bestämmer inom vilken tidsfrist du måste svara på erbjudandet. Du ska ha skälig tid att ta ställning till erbjudandet. Om du accepterar erbjudandet, upphör anställningen hos bemanningsföretaget när anställningen hos kundföretaget tillträds.

Men kundföretaget kan också, i stället för att erbjuda en tillsvidareanställning, betala en ersättning till dig som motsvarar två månadslöner. Betalningen ska i så fall ske inom samma tid som erbjudandet skulle ha lämnats.

Fråga Vårdförbundet

Här svarar Vårdförbundets rådgivare på frågor från dig som är medlem. Har du en fråga? Ring direkt: 0771-420 420. Eller ställ din fråga på webben: vardforbundet.se. Läs mer från Frågeakuten.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...