Högsta instans prövar om journalanteckningar utan signatur ska lämnas ut

Högsta instans prövar om journalanteckningar utan signatur ska lämnas ut
När blir journalanteckningar offentlig handling? Frågan avgörs nu i Högsta förvaltningsdomstolen. Arkivbild: Colourbox

Karolinska universitetssjukhuset har nekat en man att få ta del av osignerade journalanteckningar eftersom man anser att de inte är allmän handling. Kammarrätten gick på sjukhusets linje, men fallet tas nu vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Mannen ville ta del av samtliga journalanteckningar, även de tidiga osignerade versionerna, som gäller vården av hans hustru på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Han misstänker att de har redigerats i efterhand av den ansvariga läkaren för att dölja felbehandling av hustrun.

Sjukhuset sade nej till att lämna ut de osignerade journalanteckningarna eftersom man ansåg att de inte var offentliga handlingar.

Det överklagades av mannen till Kammarrätten, som dock gick på sjukhusets linje och menade att journalerna får anses vara upprättade först när de signerats och innan dess är de inte allmänna handlingar i lagens mening.

Beslutet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som nu har sagt att man kommer att ta upp ärendet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida