Många nöjda i Halland men bakslag för facket

Halland var först i Sverige med vårdval. För medborgarna har tillgängligheten ökat, men för Vårdförbundet betyder ökningen av privata arbetsgivare att medlemmar går ur.

Att hallänningarna är nöjda med vården är egentligen inget nytt. Så var det även före vårdvalets tid. Men nu tycks tillfredsställelsen och tillgängligheten ha ökat ytterligare, främst tack vare att nya vårdenheter har etablerats. Nykomlingarna är så gott som uteslutande privata.

Enligt Gunnel Persson, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Halland, drivs nu precis hälften av länets 46 vårdcentraler i privat regi.

– Visst finns det fördelar med vårdvalet, men det finns också en del fallgropar, säger hon.

Gunnel Persson är kritisk till att vårdpengen i Halland enbart viktas utifrån patienternas ålder, inte utifrån vårdtyngden. Detta har lett till stora skillnader mellan vårdcentralerna. Det finns de som går lysande, medan de med många »dyra« patienter har det bekymmersamt.

För Vårdförbundets vidkommande tycks den ökade etableringen av privata vårdgivare betyda färre medlemmar.

– Jag har ingen direkt insyn, men jag tror att löneläget är några tusenlappar högre där och då anser man sig inte behöva vara med i facket, säger Gunnel Persson.

Samtidigt påpekar hon att den som går till en arbetsgivare som saknar kollektivavtal riskerar att förlora en rad andra förmåner, som fler semesterdagar med stigande ålder, försäkringar och pensionsvillkor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida