Ministerrådet överens om regler för patienträttigheter i andra EU-länder

Ministerrådet överens om regler för patienträttigheter i andra EU-länder
Nu regleras rätten till vård i andra EU-länder i lag. Men först ska Europaparlamentet säga ja.

Nu ska det bli lag på full rörlighet för patienter inom EU. Det beslutade EU:s ministerråd för hälso- och sjukvård i går tisdag.

Överenskommelsen kallas ”patientrörlighetsdirektivet”. Det ska nu gå vidare till Europaparlamentet, som måste vara överens med ministerrådet för att de nya reglerna ska träda i kraft.

Direktivet innehåller i huvudsak detta:

• En patient har rätt till planerad vård i andra EU-länder, om hon/han hade haft rätt till samma vård i sitt hemland. Det gäller både hälso- och sjukvård och tandvård.

• Ersättningen ska motsvara den som hade utgått i patientens hemland.

• I vissa fall krävs förhandstillstånd.

• Så kallade nationella kontaktpunkter ska inrättas i alla EU-länder. Där ska det finnas information till patienterna om deras rättigheter vid vård i andra EU-länder.

Information om kvalitet och säkerhet

• Det land som ger vården ska ge information till patienterna om vilka kvalitets- och säkerhetsnormer som gäller i landet, och hur man gör för att klaga om något går fel.

• Samarbetet mellan EU-länderna ska öka också på närliggande områden. Det handlar till exempel om att ömsesidigt erkänna recept (så att man kan hämta ut sin medicin i ett annat EU-land), att upprätta ”referensnätverk” mellan högspecialiserade vårdgivare och att samarbeta kring utvärdering av nya medicinska metoder.

Rätten till ersättning för hälso- och sjukvård i ett annat EU-land är inte ny. Den finns reglerad i EU-fördraget, och är också ett resultat av EU-domstolens rättspraxis.

Blir lag

Direktivet innebär dock att rättigheterna förtydligas och får ökat genomslag i EU-medlemsstaterna tack vare att de nu blir lagreglerade. I Sverige finns reglerna i dag i Försäkringskassans riktlinjer, men blir alltså uppgraderade till lag.

Det spanska ordförandeskapets förslag bygger till övervägande del på det förslag som togs fram under det svenska ordförandeskapet förra året.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida