missbruk

Narkotika kräver allt fler unga dödsoffer

Antalet drogrelaterade dödsfall i Sverige fortsätter öka trots att allt fler får vård. Det visar en sammanställning från Folkhälsomyndigheten.

Antalet personer i narkotikarelaterad vård blir allt fler. Det är en trend som setts under de senaste fem åren. Under 2014 handlade det om mer än 37 000 patienter, varav 69 procent är män och majoriteten missbrukar flera substanser.

Kraftig ökning av dödsfall

Trots ökade vårdinsatser avlider allt fler personer. Under 2014 rapporterades 609 dödsfall där narkotika var underliggande orsak till EU:s narkotikabyrå. Det allra vanligaste är oavsiktliga förgiftningar.

I Sveriges inhemska statistik inkluderas även dödsfall där narkotika var bidragande orsak. När dessa räknas in blir siffran ännu högre: 765 fall – vilket är en ökning med 30 procent jämfört med 2013.

Medelåldern vid narkotikarelaterade dödsfall har legat runt 40 år sedan 2004, men på senaste tiden har en kraftig ökning skett bland yngre. Under 2014 bestod 102 dödfall, eller 17 procent, av personer i åldern 20-24 år.

Cannabis vanligaste drogen

Av de droger som polis och tull beslagtar utgör hälften cannabis. Därefter följer narkotikaklassade mediciner (23 procent) och amfetamin (16 procent).

Jämfört med andra europeiska länder är användningen av cannabis fortfarande låg i Sverige, men en viss ökning syns. Detta gäller främst bland män och yngre i åldrarna 16 till 29 år. Cannabisanvändning är vanligare bland personer som saknar gymnasiebetyg och har låg inkomst. Generellt sett är användandet större i städer än på landsbygden.

Rapporteringen är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och CAN, Kriminalvården, Polismyndigheten, Nationellt Forensiskt Centrum, Socialstyrelsen, Tullverket, Brottsförebyggande rådet samt Statens institutionsstyrelse.

Fakta

  • Varje år rapporterar Folkhälsomyndigheten ett antal uppgifter rörande narkotikasituationen i Sverige till EU:s narkotikabyrå, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida