Utredare vill ta bort krav på specialistläkare i primärvården

Patientens fasta läkarkontakt i primärvården behöver inte vara specialist i allmänmedicin. Det är ett av förslagen i delbetänkandet Vårdval i Sverige som i dag lämnades till socialminister Göran Hägglund.

I delbetänkandet sägs att kravet på att patientens fasta läkarkontakt ska vara specialist i allmänmedicin inte har uppfyllts och inte kommer att göra det inom överskådlig tid. Utredaren konstaterar att målet i stället kan göra att patienten inte får någon fast läkarkontakt alls.

Utredaren föreslår också att det ska bli obligatoriskt för landstingen att införa vårdvalsystem i primärvården. För att öka patientens möjlighet att välja vårdgivare ska dessa få etablera sig fritt. Grunduppdraget ska fastställas nationellt, men det kan kompletteras utifrån lokala förutsättningar och utformas på olika sätt i landstingen. Ersättningens utformning kan också se olika ut i landet.

Delbetänkandet Vårdval i Sverige (SOU 2008:37) är en del i utredningen om patientens rätt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida