Vårdförbundet vill se fler alternativ

»Idén med vårdval är bra, men de modeller som hittills har prövats ger ingen riktig valmöjlighet. Patienterna måste kunna välja andra vårdgivare än läkare«, säger Anna-Karin Eklund.

29 augusti 2008

Nu erbjuds patienterna mer av samma sak, fast med andra aktörer, konstaterar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.
Men förbundet är inte kritiskt till vårdvalet som sådant. 
– Det är oerhört bra att man skapar förutsättningar för medborgarna att välja vem man vill få sin vård av. Men speciellt den modell man har valt i Stockholm innebär snarare färre möjligheter att välja. Där ser vi att distriktssköterskor har fått slå igen sin verksamhet. Man har cementerat ett system som bygger på att man ska väljare läkare i stället för att skapa riktig mångfald. Det är jag kritisk emot, säger Anna-Karin Eklund.

Det hade varit bättre om man utgått från vilken kunskap patienten efterfrågar och inte först bestämt hur organisationen ska se ut, anser hon.
– I och med att man fokuserar på läkaren blir inte Vårdförbundets medlemmars kunskap synlig för patienten och därmed inte heller värderad på rätt sätt.
Anna-Karin Eklund är knuten som expert till den sittande utredningen om patientens rätt, där utredaren Toivo Heinsoo i ett delbetänkande i våras föreslog fri etableringsrätt för vårdgivare och ett obligatoriskt system med vårdval. Det var att börja i fel ände, tycker hon.
– Det hade varit bättre att börja med att diskutera vilka problem vi har och hur de kan åtgärdas. Då kanske inte fri etablering hade varit lösningen, men det var ju bestämt redan i direktiven, säger hon.
I det fortsatta utredningsarbetet kommer hon att försöka rätta till det som enligt Vårdförbundet har blivit mindre lyckat.
– Jag kommer att driva på för att fler professioner än läkare ska kunna vara den fasta vårdkontakten. I ett verkligt vårdval ska man kunna välja en sjuksköterska eller en sjukgymnast eller kanske en kurator.

Den fria etableringsrätten har ändå inneburit fler arbetsgivare i branschen och det välkomnar Anna-Karin Eklund.
Kommer det också att driva upp löneläget för sjuksköterskor?
– Det skulle jag tro. Vi vet att konkurrens om arbetskraften driver upp lönerna.
Samtidigt är det alltså färre som ansluter sig till facket på de privata mottagningarna.
– Vår organisation är fortfarande väldigt mycket uppbyggd på de stora arbetsgivarna, landstingen. Det här med privata arbetsgivare är fortfarande nytt, men nu måste vi bli synliga även där, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida