700 danska sjuksköterskor utan jobb

700 danska sjuksköterskor utan jobb
Arbetsmarknaden sviktar för Danmarks sjuksköterskor. Arkivbild: Colourbox

På bara ett år har den ekonomiska krisen i Danmark lett till att arbetslösheten bland danska sjuksköterskor har fyrdubblats.

15 november 2010

Färska siffror från den danska arbetslöshetskassan för sjuksköterskor visar att 699 sjuksköterskor går arbetslösa – för ett år sedan var de 167.

Så sent som i förra veckan blev ett 50-tal sjusköterskor av med jobbet eller omplacerades på Frederikssund Hospital, på Esbønderup och på Hørsholm Hospital i Köpenhamn.

Särskilt hårt slår arbetslösheten mot nyutbildade sjuksköterskor. De utgör omkring hälften av det totala antalet arbetslösa sjuksköterskor, och för dem har arbetslösheten sjudubblats under det senaste året.

Inte längre en säker väg till anställning

– Vi har vant oss vid att en sjuksköterskeutbildning är en säker väg till en anställning. Men nu stiger arbetslösheten markant, eftersom regioner och kommuner drar in tjänster och säger upp sjuksköterskor. Detta trots att det varken är mindre arbetsuppgifter eller färre patienter, säger Grete Christensen, ordförande i Dansk Sygeplejeråd, DSR.

Hon är särskilt bekymrad över den höga arbetslösheten bland de nyutexaminerade sjuksköterskorna.

Skaffar sig andra jobb

– Det är nu kommuner och regioner ska säkra framtiden. Om inte hälso- och sjukvården rekryterar de nyutbildade och behåller de erfarna är risken stor att de skaffar sig andra jobb och lämnar sjuksköterskeyrket. Då finns de inte tillgängliga när de behövs igen – och det ligger bara några få år framåt i tiden, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida