Almedalen 2017

”Budskapen når fram bättre när solen skiner”

”Budskapen når fram bättre när solen skiner”
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro hälsade välkommen till årets Almedalsvecka genom att slå ett slag för jämställda löner. Foto: Jonatan Westin

Jämställda löner, kompetensförsörjning och utveckling av e-hälsa är tre ämnen som Vårdfokus minipanel hoppas få höra kloka tankar om under årets Almedalsvecka.

Almedalsveckan 2017 har dragit i gång och Vårdförbundet är på plats. På söndagskvällens mingel hälsade ordföranden Sineva Ribeiro välkommen med att säga att hon hoppas att veckan ska innebära konstruktiva debatter och diskussioner om behovet av en patientnära primärvård och om ytterligare en fråga som ligger henne varmt om hjärtat.

– Jag hoppas på givande samtal om jämställda löner. Den kampen kommer jag att fortsätta föra så länge jag lever och här i Almedalen kommer vi ha samtal med arbetsgivarna om hur vi ska kunna åstadkomma det.

”Vi är på rätt väg”

Hans Karlsson, chef avdelningen för vård och omsorg, SKL. Foto: Jonatan Westin

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, fick frågan från Vårdfokus om han tycker som Vårdförbundets ordförande: att jämställda löner är en av våra viktiga samhällsfrågor.

– Ja, jämställda löner är en hörnpelare i det samhälle vi vill ha och när det gäller vården vet vi att jämställda löner är bättre både för patienter och personal. Vi är inte där än – och vi är långt ifrån framme – men vi är på rätt väg.

Hur kommer vi längre?

– Genom att dela på föräldraledighet och genom att göra lönekartläggningar som tydligt visar hur det ser ut på våra arbetsplatser. När vi visat det kan vi ställa frågan: Är det så här vi vill ha det?

Kan parterna uppnå jämställda löner?

– Ja, jag tror inte på inblandning från någon annan. Och vi måste lyckas, för jämställda löner är bra.

Fler måste vilja specialisera sig

Jenny Hult, sjuksköterska och ledamot i Vårdförbundet Gotland. Foto: Jonatan Westin

Jenny Hult är sjuksköterska inom psykiatrin på Visby lasarett och styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning på Gotland. Hon hoppas att veckan ska innehålla givande diskussioner om ämnen som kompetensförsörjning, jämställda löner och ett hållbart arbetsliv.

Vad är viktigast för att klara kompetensförsörjningen i vården?

– Bra villkor – så att sjuksköterskor vill gå specialistutbildningar och så att de vill stanna kvar på sina arbetsplatser. Gotland lockar med raukar och trevlig miljö, men det räcker inte i längden. Ge oss en rimlig lön som motsvarar andra med jämförbar utbildningsnivå. Jag hoppas att veckan kommer att innehålla framåtsyftande diskussioner – och trevligt väder. Det är lättare att nå fram med sina budskap när solen skiner.

Slår ett slag för e-hälsa

Annika Wåhlin, ledamot i Vårdförbundets styrelse. Foto: Jonatan Westin

Annika Wåhlin, ledamot i Vårdförbundets styrelse, hoppas säkert också på trevligt väder så att hon når fram med sina budskap om vikten av e-hälsa och vård på distans. Hon kommer att delta i två sådana seminarier.

– Utvecklingen av e-hälsa är avgörande för vårdens framtid. Det är nya arbetssätt som vi måste ta till oss. Utvecklad e-hälsa innebär att utveckla egenvård, större möjligheter att förebygga ohälsa och möjligheter att nå fler med rådgivning. E-hälsa innebär att vi når ut bredare med vår kunskap.

Vad behövs för att lyckas med att utveckla e-hälsa?

– Att arbetsgivare satsar så att den nya tekniken kan implementeras och att professionerna har den kunskap som behövs för att vårda på distans. Det gäller att höra och se och kunna bedöma utan att ha patienten mittemot sig

Kan du ge ett exempel på innovativ e-hälsa?

– Robotar inom hemtjänsten. Jag tror det är bra för dem som behöver tillsyn flera gånger om dygnet. Det ökar tryggheten i hemmet och man slipper en nyckel i dörren mitt i natten. Jag tror också att e-hälsa kan spela en stor roll inom det förebyggande hälsoarbetet – den roll som distriktssköterskor tidigare hade. Vi inom vården måste också börja tänka nytt, till exempel kan vi inte bara finnas där institutionerna finns.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida