Carema. Stärker anställdas rätt att tala med journalister

Företagsledningen för vårdbolaget Carema care har tagit initiativ till att teckna ett lokalt kollektivavtal som säkrar både meddelarfrihet och meddelarskydd för de anställda i Stockholm.

8 februari 2012

Meddelarfrihet innebär att anställda har rätt att lämna uppgifter till medier. Meddelarskyddet gör att arbetsgivaren inte har rätt att forska efter vem som har lämnat informationen. Det är lagstadgade rättigheter för medarbetare inom offentlig verksamhet, men i privata företag finns ofta bara med­delarfrihet — och då reglerad i en policy.?

Nu har vårdbolaget Carema care följt Capios exempel och tagit kontakt med de fackliga organisationerna för att stärka meddelarfriheten och föra in meddelarskyddet i ett lokalt kollektivavtal. ??

— En del av medlemmarna på Caremadrivna boenden ville under hösten inte att vi skulle komma till arbetsplatsen för att de var rädda för repressalier, men min uppfattning är att det var lokala chefer på enheterna som orsakade oron. Genom kollektivavtalet vill Carema förmodligen göra tydligt att det inte är en hållning de står för, säger Jane Stegring, vice ordförande i Vårdförbundets avdelning i Stockholm.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida