Diskriminering. ”Facket borde ta ett större ansvar”

Både arbetsgivare och fack måste bli bättre på att motverka diskriminering. En ny handbok ska vara ett stöd för de fackligt förtroendevalda.?

1 december 2010

TCO har kommit med en ny skrift, ”Rekrytera utan att diskriminera”. Handboken är tänkt som ett stöd för fackligt förtroendevalda i deras arbete med att förbättra rekryteringsprocessen på arbetsplatserna.?

I samband med utgivningen anordnade TCO en konferens om etnisk diskriminering. Medverkade gjorde bland andra diskrimineringsombudsmannen, DO, Katri Linna som kritiserade de fackliga organisationerna för att inte ta tillräckligt ansvar för att motverka olika former av diskriminering. För DO hinner inte med att granska alla arbetsplatser.?

— Arbetsmiljöverket har räknat ut att de hinner besöka varje arbetsplats vart 16:e år och de är mycket större än vi. Så det är inte konstigt att en arbetsgivare en gång sade att han hellre hade DO i ryggen än facket, sa Katri Linna på seminariet.

Fackföreningsrörelsen borde kunna göra mer när det gäller diskrimineringsfrågorna, anser hon. Fackets inställning kallar DO ”näst intill schizofren”.?

— Å ena sidan säger de att det är en avtalsfråga, å andra sidan kräver de att ombudsmännen ska vaka mer över jämställd­heten, sa hon.??

Katri Linna funderade över hur facket skulle kunna vara ”mer på banan”. Kanske vore ändå en skärpt lagstiftning en väg att gå.?

— Min erfarenhet är i alla fall att det partsgemensamma arbetet är mer framgångsrikt när det finns en skarpare lagstiftning, sa hon.?Katri Linna pekade också på att DO har gett ut en handledning om aktiva åtgärder i arbetslivet och en liten broschyr om det man kallar ”växthus-modellen”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida