”DO bryter mot lagen”

Diskrimineringsombudsmannen, DO, får allvarlig kritik av en av ledamöterna i sitt eget expertråd. Jämställdhetsfrågorna har försvunnit, anser Lena Svenaeus.

Lena Svenaeus var Jämställdhetsombudsman på 1990-talet. I ett brev till DO och regeringen skriver hon att DO enligt lag ska utöva tillsyn av hur arbetsgivarna bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete, men att det arbetet fortfarande inte har kommit igång.

Lena Svenaeus ifrågasätter även kompetensen hos dem som driver rättsliga processer för DO, bland annat efter ett uppmärksammat fall med två romska skolelever i Vetlanda som tingsrätten i Eksjö underkände.

DO är självkritiskt 

DO:s chef, Katri Linna, säger att myndigheten inte hunnit med allt.

–?Det finns många saker som jag önskat att vi kommit längre med. Granskningar av arbetsgivare är en sådan sak. Men nu är vårt uppdrag att se på hela samhället, inte bara arbetsmarknaden, säger hon till Dagens Nyheter.

Katri Linna säger också att DO aldrig kommer att ha samma resurser att granska arbetsgivare som JämO hade.

Andra är nöjda 

Felix König sitter i DO:s expertråd som representant för RFSL. Han ger sitt stöd och menar att DO har varit bra på frågor som rör homosexuella, bisexuella och transpersoner. Hans Filipsson, språkrör för organisationen Marschen för tillgänglighet, är nöjd med att handikappfrågor har uppmärksammats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida