DO granskar ojämlika löner inom landstingen

DO granskar ojämlika löner inom landstingen
DO tittar närmare på hur landstingen arbetar med lönekartläggningar. Arkivbild : Colourbox

Diskrimineringsombudsmannen tittar närmare på landstingens arbete för jämställda löner.

– Det är viktigt att stora arbetsgivare som landstingen har ett väl fungerade arbete för jämställda löner, säger Peter Tai Christensen, chef på DO:s granskningsenhet.

Diskrimineringsombudsmannen DO har fått i uppdrag av regeringen att öka insatserna för att se till att arbetsgivare systematiskt arbetar med lönekartläggning. Nu har turen alltså kommit till landstingen.

Att löneskillnaderna mellan kvinnor och män är stora där beror på att många kvinnor arbetar som undersköterskor och sjuksköterskor, medan fler män är läkare. Men det kan också handla om löneskillnader mellan kvinnor och män som har likvärdiga arbeten, enligt Peter Tai Christensen.

Lönekartläggningar

  • Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen vart tredje år kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdiga arbeten. Osakliga löner ska korrigeras.
  • Arbetsgivare med 25 anställda eller fler ska även ta fram en handlingsplan för jämställda löner vart tredje år.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida