DO: hbt-personer diskrimineras inom vården

DO: hbt-personer diskrimineras inom vården
Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna. Foto: Jenny Jarnestedt

Hbt-personer skräms bort från vården på grund av ett kränkande och diskrimerande bemötande. Sjukvårdspersonalen måste ändra sitt synsätt. Det skriver diskrimineringsombudsmannen, DO, på DN debatt idag.

DO Katri Linna ger flera exempel på diskriminerande bemötande av hbt-personer.
• En homosexuell man söker vård för nackspärr. Han erbjuds att testa sig för hiv.
• En lesbisk kvinna vill göra en vanlig gynekologisk undersökning. Hon blir hänvisad till en särskild mottagning för kvinnor som har sex med kvinnor.
• En transvestit söker vård för bihåleinflammation, men får sin könsidentitet ifrågasatt av läkaren.
• En man som vill besöka sin sjuka make stoppas av personalen som förutsätter att närstående inte är av samma kön.

Katri Linna skriver i debattartikeln att sjukvårdspersonalen måste sluta utgå från att alla människor är heterosexuella. Alla som söker hälso- och sjukvård ska bli bemötta på lika villkor. Sjukvårdspersonal ska behandla sjukdomar och ställa frågor utifrån symtom och diagnos, inte utifrån könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning.

Diskrimineringsombudsmannen pekar på att hbt-personer som grupp har större vårdbehov än befolkningen i stort och därför är det särskilt allvarligt att många hbt-personer undviker att söka vård för att de skräms bort av ett kränkande och diskriminerande bemötande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida