DO vill inte sköta fackförbundens jobb

Känner du dig missgynnad, diskriminerad eller trakasserad på jobbet? Som fackligt ansluten är det till ditt fackförbund och inte till Diskrimineringsombudsmannen DO du ska skicka din anmälan.

Enligt lagen är det de fackliga organisationerna som ska företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Från och med i dag kommer DO därför att börja vidarebefordra alla anmälningar från fackligt anslutna till deras respektive förbund och avsluta dessa ärenden.

Ett sätt att effektivisera

Reglerna har inte ändrats. Syftet med DO:s nya rutiner är att effektivisera myndighetens egna verksamhet, berättar Eva Rosengren, pressekreterare på DO.

– Förut har vi hållit på anmälningarna för att se hur fackförbunden agerar, men det gör vi inte längre, säger hon.

Om inte facket vill företräda sin medlem ska en ny anmälan göras till DO. Den som inte är medlem i ett fackförbund kan fortfarande göra en anmälan om diskriminering direkt till DO.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida