EKONOMI. Landstingen drabbas värst

Skattehöjningar och neddragningar väntar i kommuner och landsting.

MILJARDUNDERSKOTT. Nästa år kommer verksamheten i kommuner och landsting att krympa. Det har nästan aldrig hänt förut. Ändå väntar skatte­höjningar på i genomsnitt 21 öre – elva öre i landstingen och tio öre i kommunerna. Intäkterna för landets kommuner och landsting kommer att minska med 14 miljarder kronor i år och 30 miljarder kronor 2010.

Det spår arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, skl, i sin ekonomirapport. Värst ute är landstingen, i kommunerna kan resurser föras över från den krympande skolsektorn till vården.

I prognosen ligger att antalet anställda fortsätter att öka något i år men minskar med 6 000 personer nästa år.

– Att det trots allt ökar 2009 beror på att det tar så lång tid att förändra verksamheten, säger Stefan Ackerby.

Hur ska då kommuner och landsting möta den ekonomiska krisen? Stefan Ackerby anvisar fyra vägar:?

  • Se till att få nya resurser genom statsbidrag och skattehöjningar.?
  • Skjuta problemen framför sig – acceptera underskott i budgeten för 2010.?
  • Effektivisera – få ut mer service för samma resurser.?
  • Dra ned på ambitionerna.?

Enligt Stefan Ackerby kräver bara de demografiska förändringarna fem miljarder mer 2010 och ytterligare åtta miljarder året därpå. Till det kommer de ökningar som följer av till exempel nya – och dyrare – behandlingsmetoder.

Nästa år är det valår. Det brukar innebära återhållsamhet med skattehöjningar. Men Anders Knape (m), ordförande för skl, tror att många kommunal- och landstingspolitiker hellre skulle höja skatten än genomföra de kraftiga nedskärningar som de annars skulle tvingas till.?Han ser det också som möjligt att regeringen skjuter till mer statsbidrag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida