Emil Linells död skakar om SOS Alarm

Vad har hänt??

Den 30 januari hittas 23-årige Emil Linell död i sin lägenhet i Stockholm. Familjen polisanmäler ledningen för SOS Alarm eftersom Emil, trots upp­repade larm, nekats ambulans.??

Vad gick fel??

SOS Alarm lägger hela skulden på sjuksköterskan som tog emot samtalet. Han ska ha frångått rutinerna och inte använt beslutsstödet som personalen har till sin hjälp. En polisutredning pågår mot sjuksköterskan.??

Vad säger SOS om kritiken i media??

Angående berättelser som publicerats om svårt sjuka som inte fått ambulans svarar SOS Alarm att man hanterar en miljon ambulansärenden varje år och att avvikelserna därför är förhållandevis få. Ofta beror de på ambulansbrist, inte på SOS felbedömningar. ??

Vilken kritik finns hos upphandlarna??

Att sjukvårdskompetensen är för låg hos SOS Alarm. Tre landsting och en kommun låter från och med i höst privata Medhelp ansvara för vårdsamtalen. I Stockholm ska alla som svarar på vårdsamtal vara sjuksköterskor, enligt avtalet.

Vad säger ambulanspersonalen??

Att dirigeringen av ambulanserna inte är tillräckligt effektiv. Dessutom tas det ingen hänsyn till personalens arbetssituation, bland annat kan de sällan ta lunchrast. Landstinget upphandlar för få ambulanser och tar inte vara på ambulanspersonalens kompetens. Tillsammans ökar dessa faktorer risken för att ambulanser inte finns tillgängliga där de behövs.??

Vad säger Stockholms läns landsting??

Samarbetet med ambulansleverantörerna och SOS Alarm, även ambulansdirigeringen, upplevs som gott. Men inför den kommande upphandlingen av larmtjänster ska kraven på sjukvårds­kompetens hos SOS Alarm ses över.??

Hur fungerar den prehospitala vården i Stockholm??

Landstinget har som mål att 75 procent av länets befolkning ska nås av ambulans inom tio minuter vid ett prio 1-larm, men når endast upp till 37 procent. Samtidigt utvecklas ambulansvården och de ökande uppdragen har delvis kompenserats med fler ambulanser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida