Emil-rättegången: Sjuksköterskan på SOS Alarm friad

Emil-rättegången: Sjuksköterskan på SOS Alarm friad

Den åtalade sjuksköterskan under rättegången. I dag kom domen: han frias. Foto: Lars Nyman

SOS-sjuksköterskan som åtalats för grovt vållande till annans död frias av Stockholms tingsrätt. Tingsrätten anser att sjuksköterskan utan tvekan borde ha skickat en ambulans och att det är straffbart i sig att han inte gjorde det. Däremot är det inte bevisat att det orsakade Emil Linells död, eftersom han var så svårt sjuk. (UPPDATERAD 14:07)

30 november 2011

Tingsrätten riktar i sin dom skarp kritik mot sjuksköterskan för hur han agerade när Emil Linell ringde och upprepade gånger bad om att få en ambulans.

”Mycket anmärkningsvärt”

Om sjuksköterskan hade lyssnat bättre på vad Emil Linell sa borde han ha förstått att samtalet inte bröts på grund av något tekniskt problem, utan sannolikt på grund av medvetandepåverkan, sägs det i domslutet.

Att sjuksköterskan ifrågasätter Emils problem med att andas och att han svimmar ser tingsrätten som mycket allvarligt. ”Detta totala ifrågasättande av en person i så tydligt behov av akut vård är förvånande och mycket anmärkningsvärt”, skriver man i domen.

Sjuksköterskan lämnar inte heller en objektiv och sanningsenlig bild när han ber en jourläkare att kontakta Emil, anser rätten. Den tycker att det är uppenbart att sjuksköterskan ”långt ifrån arbetat med en strukturerad intervjumetodik för att komma fram till rätt prioritering, vilket bruksanvisningen till Medicinskt Index kräver”.

Underlåtenheten straffbar

Tingsrätten anser inte att sjuksköterskans egen förklaring att han trodde att Emil led av panikångest är ett godtagbart skäl för att inte skicka ambulans:

”Att i strid med Emil Linells tydliga och klara uttalanden om sitt hälsotillstånd agera utifrån att Emil Linell lider av panikångest eller att symtomen har annan psykisk förklaring finner tingsrätten vara högst anmärkningsvärt av en person i den position som sjuksköterskan  befann sig i”, sägs det i domen.

Sammantaget anser tingsrätten att sjuksköterskans underlåtenhet är så klandervärd att den utgör straffbar oaktsamhet.

Höga beviskrav

Ändå blir det inte fällande dom därför att orsakssambandet mellan underlåtenheten att skicka ambulans och Emil Linells död inte går att fastställa. Här är beviskraven höga: det måste gå att säga att Emil hade klarat sig om han hade fått ambulans direkt.

Ingen av de medicinskt sakkunniga har kunnat säga med säkerhet att han skulle ha överlevt. Det är därför inte bevisat att sjuksköterskan orsakat Emil Linells död, anser tingsrätten.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida