Valåret 2018

Ett jämlikt samhälle är viktigaste frågan för Marie

Ett jämlikt samhälle är viktigaste frågan för Marie
Marie Svensson har varit politisk aktiv sedan 2012, men vänsterpartist har hon varit så länge hon minns.

Hon har varit vänsterpartist så länge hon kan minnas. Sjuksköterskan Marie Svensson vill ge röst åt dem som själva inte hörs och driva utvecklingen mot ett Sverige där alla har rätt till jämlik vård.

26 juli 2018

Marie Svensson är onkologisjuksköterska på sjukhuset i Östersund. När hon sa ja till att bli politiskt aktiv var det för att det just då fanns tid och utrymme i hennes liv för annat än arbete och familj. För det tar tid, det politiska arbetet. Och äger inte alltid rum på regelbundna eller planerade arbetstider.

Bland förtroendeuppdragen finns Krokoms kommunfullmäktige, socialnämnden och regionfullmäktige för Region Jämtland Härjedalen. För det får hon ett visst mötesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Inte särskilt mycket och hade det varit mycket så hade en del av det gått till partiet. Sådana är reglerna inom Vänsterpartiet. Det är inte pengarna utan idealen som ska vara drivkraften.

Sa nej till stängningen

En av frågorna som Marie Svensson och hennes partikamrater nyligen engagerade sig i är stängningen av en hälsocentral i en redan utsatt del av Östersund. ”Inte tillräckligt många patienter listade”, sa majoriteten – som numera består av socialdemokrater och moderater.

– Man hänvisar till att det finns privata utförare i Östersund och av ekonomiska skäl monterar man ner vården där den behövs som mest. Vi vänsterpartister har kämpat för att hälsocentralen ska få vara kvar, men nu är beslutet fattat, säger hon.

I början av mandatperioden bildade Vänsterpartiet majoritet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men efter en strid om skatterna skulle höjas bytte S samarbetspartner och bildade ny majoritet med moderaterna. Skattehöjningen uteblev – och underskottet i ekonomin blev ännu större, säger Marie Svensson missnöjt.

Tätare helgtjänstgöring

Budgetunderskottet i Region Jämtland Härjedalen är gigantiskt och flera besparingar är på gång. Nyligen kom förslaget att undersköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor på sjukhuset ska arbeta varannan helg i stället för två av tre helger. Vårdförbundet och Vänsterpartiet fanns bland dem som protesterade.

– Vi var med och manifesterade mot förslaget, men det gav inte heller resultat och nu ser vi hur den styrande majoriteten går tillbaka i utvecklingen och gör det sämre för medborgare och vårdanställda.

Två nederlag. Det är betydligt motigare att driva frågor och påverka samhällsutvecklingen i opposition. En viss tröst finns i att partiets motion om ett sprututbytesprogram har gått igenom. I höst får Östersund sin första mottagning för sprututbyte.

Kontakt med verkligheten

Marie Svensson har varit sjuksköterska i 22 år och arbetar fortfarande deltid på sjukhuset i Östersund. Hon tycker det är viktigt att ha en förankring i verkligheten och ett så stort kontaktnät som möjligt. Det hjälper henne att se helheten och veta vilka frågor som är viktiga för folket.

Det hon brinner för är kampen för ett jämlikt och jämställt samhälle.

– Sedan jag var liten har jag haft värderingen att alla är lika mycket värda och att rättvisa är viktigt. Viljan att hjälpa andra var avgörande för valet att bli sjuksköterska. Jag har nog alltid velat kämpa för de svaga i samhället.

Valrörelsens viktigaste fråga tycker hon är en välfungerande och jämlik sjukvård. Vänsterpartisten Marie Svensson vill inte ha en vård som gör skillnad baserat på var man bor, socioekonomiska förutsättningar, etnicitet eller kön. Så är det i dag, anser hon.

Mer jämlikhet och jämställdhet

Ett litet oppositionsparti kämpar i motvind, men Vänsterpartiet i Region Jämtland Härjedalen har trots allt fått igenom sprututbytesprogrammet och en del andra små – men kanske viktiga förändringar.

– Vi har kunnat påverka när det kommer till jämställdhet och jämlikhet, bland annat genom att få in att de perspektiven vid dokumentskrivning. Det är små framgångar, men det är något.

Hon och hennes partikamrater gläds åt att frågor om jämlikhet och jämställdhet återigen finns på dagordningen i regionens politik. Marie Svensson ser det som ett tecken på att fler än vänstern inser att det är viktiga framtidsfrågor.

Nu hoppas hon på fler sjukvårdsanställda i regionfullmäktige. I dag finns en läkare och ytterligare två sjuksköterskor, men fler behövs om en av valrörelsens viktigaste frågor – den om en välfungerande och jämlik vård – ska bli verklighet. Säger Marie Svensson.

Region Jämtland Härjedalen

  • Regionkommun för de 129 873 invånarna i Jämtlands län.
  • Regionfullmäktige styrs sedan 2015 av Socialdemokrater och Moderater.
  • Regiondirektör Hans Svensson är sjuksköterska och har varit sjukhusdirektör för Angereds närsjukhus.
  • Han har sagt att regionens kostnader ska minskas med 100 miljoner kronor i år.
  • Besparingsbeslut som tagits är bland annat stopp för hyrsjuksköterskor och lönetak för hyrläkare inom primärvården, minskning av antalet anställda med 100 personer, tjänstgöring varannan helg inom vården, nedläggning av en hälsocentral.

Vårdfokus politikerintervjuer

Det finns 378 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på partiernas valsedlar till landstingsvalet i höst.

  • 316 sjuksköterskor
  • 40 barnmorskor
  • 18 biomedicinska analytiker
  • 4 röntgensjuksköterskor

Varför har de valt att engagera sig politiskt och hur mycket kan de påverka politiken?

I en serie artiklar fram till valet intervjuas de i Vårdfokus.

Vi har valt att intervjua de som är företrädare för partier som finns representerade i landstingen/regionerna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida