Få kvinnor kan kämpa emot vid våldtäkt

Vid en våldtäkt aktiveras »spela död-reflexen«. Den är en överlevnadsinstinkt som inte kan påverkas med viljan utan sätts i gång av det autonoma nervsystemet.

Reflexen aktiveras vid stark rädsla och gör att merparten av dem som utsätts för våldtäkt inte får några skador som kan fungera som bevis i domstolen. Kvinnorna gör inte motstånd.

– Det beror på att de har paralyserats av rädsla, men leder till mycket skuld och skam. Kvinnor förväntas kämpa emot och de förstår inte själva varför de inte ens har kunnat ropa på hjälp, säger psykolog Monika Hartig vid akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset i Stockholm.

Det som händer är att kroppen stänger ned, pulsen och hjärtats pumpkraft minskar och blodtrycket sjunker, det går varken att röra sig eller ropa på hjälp. Få klarar av att bryta den reaktionen och slå och kämpa eller skrika.

– Det är en kunskap som behöver spridas, både i vården, i den juridiska världen och bland allmänheten. Vi behöver ha ett mer ödmjukt förhållningssätt gentemot de drabbade och inte kräva motstånd, säger Monika Hartig.

Tillsammans med överläkaren Lotti Helström föreläser hon för rättsväsendet om tillståndet. Drygt 700 patienter per år besöker mottagningen där kvinnorna får såväl medicinsk som psykologisk behandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida