Forskning

Färre äldre får demens

Färre äldre får demens
Färre drabbas av demens på livets höst. Arkivbild: Colourbox

En ny svensk studie visar att demensförekomsten minskar hos 85-åringar. Främst beror det på högre utbildning och bättre strokebehandling.

Minskningen var mest tydlig när det gällde vaskulär demens som orsakas av stroke och skador på hjärnans kärl.

 – Mellan 1986 och 2008 minskade demensförekomsten från 30 procent till 22 procent bland 85-åringar, säger, professor Ingmar Skoog, forskningsledare för studien i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Det innebär att lite drygt var femte 85-åring var demenssjuk 2008 jämfört med nästan var tredje 22 år tidigare.

Högre utbildning är en känd skyddande faktor för demens och dagens 85-åringar har högre utbildning än vad de hade förr. Studien visar att det är det främsta skälet till att vaskulär demens minskat. Dessutom har strokebehandlingen förbättrats liksom behandling av riskfaktorer som högt blodtryck.

Trots att förekomsten av vaskulär demens verkar möjlig att påverka kommer antalet demenssjuka att öka explosionsartat eftersom människor blir äldre. Det finns beräkningar som visar att antalet kommer att öka från 40 miljoner i dag till 140 miljoner år 2015, enligt pressmeddelandet.

De flesta drabbas av demens när de fyllt 80 år.

Studien heter Decreasing prevalence of dementia in 85-year olds examined 22 years apart: the influence of education and stroke och publicerades online i Scientific Reports 21 juli 2017, se länk intill.

Studien

  • Studien har jämfört 570 stycken 85-åriga göteborgare 2008-2010 med knappt 500 andra göteborgare som var 85 år 1986-1987.
  • Studien är en del i H70-studien som pågått i Göteborg sedan 1971.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida