akutsjukvård

Färre besök på akuterna – men ännu längre väntetider

Färre besök på akuterna – men ännu längre väntetider
Väntetiderna till akutmottagningarna har ökat för varje år och trenden fortsätter enligt den senaste statistiken från Socialstyrelsen. Arkivbild: Getty Images

Trots att antalet besök på landets akutmottagningar har minskat något fortsätter väntetiderna att öka, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

– Med ett minskat antal besök förväntar man sig att tiderna på akutmottagningarna också skulle minska, men utöver patientantalet finns även andra faktorer som påverkar såsom arbetsorganisation, bemanning och vårdplatssituationen på sjukhusen, säger Mats Granberg, sakkunnig på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Kortast och längst väntetid

Väntetiderna på landets akutmottagningar har ökat under en lång följd av år. Och trenden fortsätter. Siffrorna för 2018 visar att vistelsetiden för ett akutbesök ökade till 3 timmar och 40 minuter, vilket är 6 minuter längre än året innan.

Väntetiden till läkarbedömning var cirka en timme, det är ungefär lika lång tid som de två föregående åren.

Väntetiderna varierar stort mellan regionerna och olika sjukhus. Gällivare sjukhus hade kortast och Södersjukhuset i Stockholm hade längst väntetid både när det gäller läkarbedömning och den totala vistelsetiden.

Färre besök på akuterna i Stockholm

Det gjordes 1,9 miljoner besök vid landets akutmottagningar 2018. Det är en minskning med 1,5 procent. Antalet besök minskade i sju regioner, men ökade i övriga. Störst minskning var det på sjukhusen i Region Stockholm.

– En förklaring till minskningen i Stockholm kan vara regionens satsning på närakuter. En annan tänkbar orsak skulle kunna vara att fler söker sig till nätläkare, framför allt när det gäller mindre allvarliga tillstånd, säger Mats Granberg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida