Minskat våld

Färre vårdas för våld och övergrepp

Sett över tid så minskar antalet personer på svenska sjukhus som får vård för skador som uppstått på grund av våld.

16 oktober 2017

– Det finns mycket forskning som visar på att våldsbrottsligheten i Sverige minskar, även om det är vanligt att folk tror att den ökar, säger Anna Frenzel, utredare på Brå till Nyhetsbyrån Siren. 

Brå har tagit fram nya siffror från Socialstyrelsen som just pekar på detta. Mellan 2008 och 2016 sjönk antalet personer som vårdats på sjukhus efter övergrepp med 16 procent. Även om 2016 visar en liten ökning jämfört med 2015 så är det en långsiktig trend i hela landet med färre övergreppsrelaterade skador.

Mest i Stockholm

Stockholms län stod för nära 30 procent av alla patienter som under 2016 vårdades på akutmottagningar eller lades in på sjukhus efter att ha blivit utsatta för övergrepp, vanligen någon form av misshandel. Men om befolkningsantalet tas med i beräkningen har både Örebro och Södermanland större andel vårdade. Lägst andel vårdade i relation till befolkningen hade Västerbottens län.

Enligt Anna Frenzel på Brottsförebyggande rådet (Brå) pekar även den nationella trygghetsundersökningen (NTU) på att andelen personer som utsätts för misshandel minskar.

Mindre alkohol

– En vanlig förklaring, som tillskrivs en del av minskningen, är ändrade alkoholmönster. Vi dricker inte dricker alkohol i samma utsträckning som tidigare, säger hon till Nyhetsbyrån Siren.

Socialstyrelsens statistik visar också att det är mer än tre gånger så vanligt att en man vårdas på sjukhus efter allvarliga övergrepp än att en kvinna gör det. Män är mer utsatta för våld och övergrepp i offentliga miljöer och kvinnor i hemmet av någon de har en nära relation till, skador som det fortfarande inte är lika vanligt att anmäla eller söka vård för.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida